Äga en bostadsrätt

Skillnad mellan bostadsrätt och hyresrätt

Att bo i bostadsrätt innebär en större frihet när det gäller renovering i lägenheten. Men det är ändå så att du måste ha föreningens godkännande om du vill göra stora förändringar.

Hyresrätten är en lägenhet som man hyr av en fastighetsägare. I en bostadsrättsförening ägs fastigheten gemensamt av dem som bor i huset.

Som bostadsrättshavare äger du alltså inte din lägenhet, utan rätten att bo i den. Till skillnad från en hyresrätt så har du stora friheter att till exempel måla, tapetsera och bygga om din bostadsrätt.

Men det är viktigt att komma ihåg att du behöver styrelsens tillstånd för större ingrepp i lägenheten. Ta alltid kontakt med din bostadsrättsförening eller förvaltaren om du är osäker på vad som gäller.

Om något går sönder

Om toalett, spis, eller liknande går sönder så får du laga själv eller anlita hantverkare. Även underhåll och rensning av avloppet inom lägenheten ligger på bostadsrättsinnehavaren. Underhåll och reparationer av gemensamma ytor, som fasad eller tvättstuga, är de boende i huset tillsammans ansvariga för.

Årsavgift

Tillsammans med dina grannar äger du fastigheten genom bostadsrättsföreningen. Styrelsen i bostadsrättsföreningen bestämmer avgiften. Avgiften måste täcka föreningens utgifter för lån, underhåll, sophämtning, värme och så vidare. Avgiften kan variera mycket beroende på den aktuella föreningens ekonomi.