Nyckelhanteringsrutiner

Vid behov kan nycklar i KABA-systemet nr. LK 6149 (till entrédörr, tvättstuga och garage samt bokningscylinder för tvättid) beställas genom Storholmen 0771-786 746 eller www.storholmendirekt.se Nycklarna hämtas sedan hos Vällingby Lås, Hässelby Torg 2.

Nycklarna lämnas endast ut vid uppvisande av legitimation till hyresgäst som har hyreskontrakt och bostadsrättsinnehavare. Kostnaden för nyckelkopian betalas av hyresgästen resp. bostadsrättsinnehavaren själv.


Priser för år 2015, inkl. moms KABA nyckel 300 kr/st. Bokningscylinder till tvättstugan 350 kr/st.
Betalningen görs genom överföring till föreningens SBAB konto,
bankkonto nr. 9252 0489359.