Planteringslådor

Vi är några stycken som tänkte försöka starta upp en odling på vår gård.
Föreningen sponsrar med pallkragar och jord för uppstarten.
I nuläget finns det sex stycken odlingslådor på gruset mellan husen vid trapphus 93.
Man lånar en låda på årsbasis.
Intresseanmälan kan skickas till richard.johansson@tempelekot.se
Välkommen!

– Namn
– Lägenhetsnummer
– Telefonnummer
– Email

Med vänliga hälsningar
Richard Johansson