Passersystem

Vid behov kan nycklar beställas genom Storholmen 0771-786 746 eller www.storholmendirekt.se. Kostnaden för nyckelkopian betalas av hyresgästen resp. bostadsrättsinnehavaren själv.