Information maj

Kallelse till årsstämman 25/5
HSB bostadsrättsförening Tempelekot kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie
föreningsstämma. Ny ordförande och ledamöter ska väljas och vi går igenom
årsredovisningen.
Plats/tid: På gården den 25:e maj kl. 19.00

Grillning på balkongen förbjuden
Gäller alla former av grillar. Använd gärna grillplatserna på gården, de är till för alla
boenden.

Riktlinjer om hur du hanterar grovsopor och återvinning
Det är viktigt att trycka ihop kartonger så mer kan få plats. När boenden slarvar med detta
innebär det att vi behöver beställa fler hämtningar vilket i sin tur leder till ökade
kostnader för föreningen och alla boenden. Så snälla tänk på detta!

Möjlighet att hyra föreningslokalen
Föreningslokalen på Astrakangatan 111 är tillgänglig att hyra för föreningens medlemmar.
Lokalen är begränsad till max 30 personer.

 • Sön-Tors mellan 10.00-20.00. Hyra: 300:-/dag
 • Fre-Lör 10.00-22.00. Hyra 500:-/dag
  Vid hyra av lokalen ber vi er att maila info@tempelekot.se

Information Laddstolpar

 • Föreningen har nu installerat laddstolpar för elbilar på parkeringsplats 1-5 samt 17-21
 • Plats kommer att erbjuds de som idag har en parkeringsplats och en elbil/laddhybrid.
 • Ingen får förtur till dessa laddplatser utan måste stå i vanlig kö till parkering.
 • De boende som idag har en parkering och har fått laddstolpe installerad utan att ha en sådan bil kan således komma behöva erbjudas en annan p-plats inom föreningen.
 • Detta sker dock bara om det finns boende med elbil som fått erbjudande om parkeringsplats eller har en parkering idag utan laddningsmöjlighet.
 • Kostnad för parkering med laddstolpe om man har en elbil kommer att bli 550 kr/månad plus elförbrukning. Förbrukningen kommer att mätas individuellt och stolpen kommer att aktiveras med hjälp av tagg/app från Rexolution, debitering av förbrukad el (4 sek/kwh) kommer att ske genom deras tjänst.
 • Har du en plats med laddstolpe men saknar elbil kommer kostnaden att vara oförändrad alltså 350 kr/månad.
 • Systemet kommer att driftsättas under Q2 2023 (tidigast 1 april)
 • Administrationen av parkeringsplatser sköts av våran förvaltare Storholmen. Om du idag har en parkeringsplats och behöver få tillgång till en med laddmöjlighet så kontaktar du dem via www.storholmendirekt.se eller tel. 08-520 252 00
 • The tenant owners association has now installed charging posts for electric cars in parking space 1-5 and 17-21.
 • Space will be offered to those who currently have a parking space and an electric car/plug in hybrid.
 • No one gets priority access to these charging points, but must stand in a regular queue for parking.
 • The residents who currently have a parking lot and have had a charging post installed without having such a car might need to be offered another parking space within the property.
 • This will only occur if there are residents with electric cars who have been offered a parking space or have a parking today without charging possibility.
 • Cost for parking space with a charging post if you have an electric car will be SEK 550 a month plus electric consumption. Consumption will be measured individually and the charging will be activated using a tag/app from Rexolution. Billing for the used power (4 sek/kwh) will be done through their service.
 • If you have a parking space with a charging post but do not have an electric car, the cost will remain unchanged, ie SEK 350 a month.
 • The system will be deployed in Q2 2023 (April 1 at the earliest)
 • The administration of parking spaces is handled by our property manager Storholmen. If you currently have a parking space and need access to one with charging options, please contact them via www.storholmendirekt.se or tel. 08-520 252 00

Information Januari

Re-lining av källarstammen
Arbetet är nu färdigställt.

Regler för parkering
Parkering på innergården är endast tillåtet vid in- och utlastning av fordon i max 10 minuter. Vid behov kan särskilt parkeringstillstånd sökas. T.ex. för hantverkare, städhjälp och dylikt som behöver parkerat utanför porten. För att söka särskilt parkeringstillstånd kontakta styrelsen på info@tempelekot.se
Föreningen förfogar över 30 garage och 21 P-platser. Platserna administreras av Storholmen, önskar du ställa dig i kö kontaktar du dem på:
Tele: 0771-786 746
www.storholmendirekt.se

Vik ihop kartonger som du slänger i soprummet – tack!
Tänk på att vi är många som ska slänga i återvinningen, så tryck ihop förpackningar så att
de tar så lite plats som möjligt. Släng ej förpackningar med matrester i i kärlen, skölj ur.

Rökning på balkongen undanbedes
Vänligen använd anvisade platser för detta på innergården, tack!

Möjlighet att hyra föreningslokalen
Föreningslokalen på Astrakangatan 111 är tillgänglig att hyra för föreningens medlemmar. Lokalen är begränsad till max 30 personer.
– Sön-Tors mellan 10.00-20.00. Hyra: 300:-/dag
– Fre-Lör 10.00-22.00. Hyra 500:-/dag
Vid hyra av lokalen ber vi er att maila info@tempelekot.se

Information December

Re-lining av källarstammen pågår
Arbetet fortsätter i port 113 – 117 samt 97 – 99. Om du har frågor gällande detta, maila till oss.

Container för matavfall
Finns på innergården, använd denna för matrester. Släng absolut inga matrester i soprummet. Tänkt på att använda avsedd kompostpåse till detta (finns att hämta i soprummet). Förbjudet att slänga plast i matavfallscontainer.

Vik ihop kartonger som du slänger i soprummet – tack!
Tänk på att vi är många som ska slänga i återvinningen, så tryck ihop förpackningar så att de tar så lite plats som möjligt.

Rökning på balkongen undanbedes
Vänligen använd anvisade platser för detta på innergården, tack!

När du sätter upp julbelysning
Tänk på att göra detta på ett sätt med hänsyn till dina grannar. Blinkande, starka lampor på balkongen eller dylikt undanbedes.

Instruktioner för att använda porttelefonen
Instruktioner för att använda porttelefonen finns under Information / Instruktioner Porttelefon

Information Oktober

Relining av källarstammen pågår
Om du har frågor gällande detta, maila till oss.

Inga klätterväxter
Vänligen undvik att odla klätterväxter som klättrar efter väggen då det riskerar
skada eller förstöra väggarna med rötterna. Det kan bli dyrt att åtgärda.

Håll källargången och trapphus fria från föremål
Av utrymningsskäl är det viktigt att dessa utrymmen hålls fria från cyklar,
barnvagnar och annat skrymmande. Föremål som lämnats i dessa utrymmen
kommer att avlägsnas och slängas.

Förbjudet att grilla och röka på balkongen
Det är strängt förbjudet att röka och grilla på din balkong p.g.a. brandrisk och
att det stör grannarna. Vänligen använd anvisade platser för detta på
innergården, tack!

Ingen julgran på innergården i år
Styrelsen har beslutat att pga rådande läge kring el-krisen inte sätta upp
julgranar i år på innergården för att spara på el och onödiga kostnader.

Andrahandsuthyrning av din lägenhet
Hör av dig till oss om du har planer på att hyra ut din lägenhet i andrahand –
alla andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen annars riskerar du
att bli av med din bostadsrätt. Om du är osäker vad som gäller – hör av dig till
oss så hjälper vi dig!

mvh
Styrelsen