Info om Storholmen

Det är flera av er som bett om mer info om Storholmen. Den info vi för tillfället kan ge finns på www.storholmen.se eller www.storholmendirekt.se

På glöggkvällen 15/12 kl 14:00 kommer Anna Dansk (driftansvarig förvaltare på Storholmen) att närvara. Hon svarar gärna på era frågor om Storholmen. Nytt är att man, istället för att posta sina autogiroanmälningslappar till Storholmen, kan lämna lapparna direkt till Anna Dansk på glöggkvällen.

Bostadsrättstillägg, info

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Nordeuropa AB. Föreningen står för bostadsrättstillägget. Här nedan följer villkoren:

7.9.7 Försäkring för bostadsrättshavares egendom

Försäkringen gäller för enskild bostadsrättshavare (den försäkrade).

7.9.7.5 Försäkrad egendom och försäkringsbelopp Försäkringen omfattar i lägenhet befintlig
– fast egendom bekostad av bostadsrättshavare
– egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren enligt
Bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, dock endast i de fall bostadsrättshavaren enligt Bostadsrättslagen eller föreningens stadgar har att svara för skadan.

Högsta ersättning Sammanlagd ersättning är begränsad till högst 3 basbelopp per lägenhet.

7.9.7.6 Självrisk Självrisken är 2 000 kr per lägenhet även om högre självrisk har avtalats för egendomsförsäkringen enligt Kap 1.

7.9.7.7 Försäkrade skadehändelser Försäkringen gäller för skada enligt skadehändelserna enligt 1.7.1 – 1.7.7 samt 1.7.9 i Kap 1 och 7.9.1.8 (Allrisk) ovan.

Anmärkning: Skadehändelsen i 1.7.7 i Kap 1 utökas att även omfatta egendom beståendeav sanitetsgods (såsom tvättställ, badkar, toalettstol och bidé) och spis, disk-, tvätt- eller annan hushållsmaskin i bostadslägenhet.
Fortsätt läsa ”Bostadsrättstillägg, info”

Trapphusbelysning och felanmälan

De nya lamporna i trapphusen kommer att justeras in så att de inte lyser vid dagsljus. Vid ett sådant tillfälle kanske någon tror att det blivit fel på lamporna eftersom de lyst tidigare under dagsljus och vill felanmäla det. Vi har en garanti från tillverkaren och kontakten med den ombesörjer styrelsen. Misstänker du fel på någon armatur ber vi er skicka meddelande om iakttagelsen till info@tempelekot.se eller meddela någon i styrelsen, så kollar vi upp det och kontaktar tillverkaren.

Trapphusbelysning

Trapphusbelysningen kommer att förbättras. Armaturerna kommer att bytas ut och arbetet startar v15 och kommer pågå några veckor framöver.