Bredbandsinstallation

Installation av fibernät för bredband installeras i fastigheten. Från april gruppansluts alla lägenheter till bredband, tänk på att säga upp ditt nuvarande bredbandsabonnemang i tid.

Gruppanslutning av bredband

Under vecka 51 påbörjas installationen av fibernät i fastigheten, i enlighet med beslutet som fattades på föreningsstämman 9 december. En installatör kommer därför behöva tillträda till din lägenhet, har du garage kan även tillträde dit behöva lämnas.

I samband med stambytet har redan förberedelser för installation av fiber gjorts i din lägenhet och själva installationen tar bara några minuter. Fortsätt läsa ”Gruppanslutning av bredband”

Extra föreningstämma

Onsdag den 7 december kommer föreningen att hålla extrastämma. På dagordningen kommer det att finnas två punkter.

  1. Förändring av representation i Tempelekots styrelse. Förslag finns att styrelsen endast skall bestå av ordinarie ledamöter. Orsaken är att det dels varit svårt att få ledamöter till styrelsearbetet och dels vissa avgått ur styrelsen.
  2. Beslut om anta eller avstå Bredbandsbolagets erbjudande om gruppanslutning av alla boende till Stokabs fibernät (stadsnätet). Bolaget förser fastigheten med en Fiber-LAN installation om 100/100 Mbit. Det krävs ett stämmobeslut därför att bredbandskostnaden då kommer på avgiftsavin och innebär en viss höjning på 125 kr till alla medlemmar.

Mer information om extrastämman detta kommer med kallelsen.