städdag

Föreningen kommer att ha sin årliga vårstäddag lördag 11 maj med start kl 10.00. Självklart uppskattar vi om så många som möjligt av våra medlemmar kan och vill delta. De som enbart kan delta under en viss stund är givetvis mer än välkomna den stunden.

grovsopor

Vi vill återigen poängtera hur viktigt det är att de regler som finns för hanteringen av avfall i vårt grovsoprum följs.  Reglerna finns på annan plats på hemsidan och även i trapphusen. Föreningen betalar för att man ska komma och ta hand om avfallet. Summan kan vara så hög som ca 150 000.00 per år. Läggs en massa felaktiga ”sopor” där kommer man att debitera oss extra. Pengar som skulle kunna användas till annat. I de fall grovsoprummet inte ska användas hänvisar vi till SFI:s insamlingsställen och Lövsta återvinningsstation/soptipp.  Den är öppen både kvällar och helger. Självklart är det viktigt att sådant som läggs i vårt grovsoprum tillhör boende i Tempelekot. Låskoden får inte spridas till andra. Lika viktigt är det att ingenting ställs utanför dörrarna till soprummet.

tvättstuga

Skötsel av tvättstugan fungerar bristfälligt. Snälla ni – följ de regler som finns uppsatta. Framförallt – följ de tider som gäller. När boende kommer dit och inte kommer åt sina bokade tvättider skapas missnöje och osämja på vår gård.

Angående grillning

På gården finns två fasta grillplatser, med av föreningen uppsatta murgrillar, som är till för alla boende. Naturligtvis får man gärna grilla i egna grillar med, men tänk då på att ta grillarna efter att de svalnat. Så de inte står kvar och hindrar andra boenden som vill grilla.

Tänk också på att inte slänga engångsgrillar eller matrester i papperskorgarna på gården. Detta p.g.a. risken för brand och skadedjur.

Ny grillplats lagom till midsommar

grillplatsUnder dagen har föreningens andra murgrill färdigställts i den gamla lekplatsen mellan port
85-87 och 93-95. Grillen kommer gå att använda från och med imorgon, torsdag.

Området runt omkring den nya grillplatsen kommer iordningställas allt eftersom under sommaren för att det ska bli en så trevlig och naturlig sammlingsplats som möjligt, och locka till många trevlig grillkvällar i gott sällskap.