Föreningen har nu anslutits till Svenska Störningsjouren

Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar du Svenska Störningsjourens larmcentral på telefon 08-568 214 00.
Där får du hjälp av professionella störningsombudsmän/väktare som skyndsamt kommer på plats.

Störningsjouren är öppen:
Söndag-Torsdag mellan kl. 20.00 – 03.00
Fredag-Lördag mellan kl. 20.00 – 04.00

Alla uppgifter du lämnar är givetvis sekretesskyddade och lämnas inte ut. Läs mer här.

Störd av musik och oljud

På förekommen anledning vill jag nämna att du som är störd av att din granne t.ex. spelar hög musik på natten när du behöver sova. Det är viktigt att vi får så bra boendemiljö som möjligt, dåligt beteende som spela hög musik när andra ska sova tolereras inte.

  1. För det första tala med den som stör, den personen kanske inte är medveten om att du blir störd.
  2. Fungerar det inte eller du inte vågar av olika anledningar, kontakta servicecenter och be dem skicka dig störningsblankett. På den fyller du ibland annat när du blir störd och varifrån dem kommer vem som stör.
  3. Meddela styrelsen, det är viktigt att vi får reda på sådana saker. Kontakta ordförande Göran Grivner på föreningens telefon 08-400 25 980 eller ring Tempelekots förvaltare, Ann Källman på HSB:s växel tel. 08-785 35 00.