Värmen avstängd

Värmen är avstängd på Astrakangatan 83-89 och Astrakangatan 101-111. Detta beror på en trasig o-ring, reparationer pågår. Förhoppningsvis är felet åtgärdat redan i morgon, men senast tisdag ska värmen vara igång igen.

Problem med värmen

Vissa lägenheter har inte kunnat hålla värmen i kylan.

Fler boende har haft problem med värmen de 2-3 senaste veckorna, framförallt i portarna 101-111. Upplever man att lägenheten är kall mäter man temperaturen 1 meter över golvet och 1 meter ifrån väggen. Är temperaturen stadigvarande under 20° C hör man av sig till Jan-Erik Blomqvist på Botkyrka Energi.

Du når Jan-Erik på mail: bot.energi@telia.com

Injustering av värmesystemet

Den slutgiltiga injusteringen av värmesystemet närmare sig. För att arbetet ska utföras korrekt är det viktigt att hantverkarna får tillträde till lägenheterna.

Under hösten kommer injustering av värmesystemet att ske. Det innebär att radiatorventilena ställs in efter framräknade värden för att få rätt fördelning mellan elementena i fastigheten. Alla boende meddelas ca två veckor innan, och det är viktigt att tillträde till alla lägenheter ges för att arbetet skall kunna utföras korrekt. Fortsätt läsa ”Injustering av värmesystemet”

Injustering av värmen

Nu är det dags att se över värmesystemet.

Arbetet med injusteringen av värmesystemet påbörjas under tisdagen den 8 juni. Vecka 24 börjar nedtappnigen av radiatorvattnet följt av att ventilerna i källarna byts, och efter semestrarna byts eller justeras termostatventilerna på elementen i lägenheterna, garagen och de allmänna utrymmena.

På grund av detta kommer värmen att vara avstängd fram till hösten då ventilerna är bytta och systemet är luftat och återfyllt.