Trapphusbelysning

Trapphusbelysningen kommer att förbättras. Armaturerna kommer att bytas ut och arbetet startar v15 och kommer pågå några veckor framöver.

städdag

Föreningen kommer att ha sin årliga vårstäddag lördag 11 maj med start kl 10.00. Självklart uppskattar vi om så många som möjligt av våra medlemmar kan och vill delta. De som enbart kan delta under en viss stund är givetvis mer än välkomna den stunden.

Uthyrning av föreningslokal

Styrelsen kommer att, för föreningens medlemmar, upplåta föreningslokalen på baksidan av port 111 för uthyrning. Man kan exempelvis ha sitt barnkalas eller sin födelsedagsmottagning där.

Lokalen får vid uthyrning max rymma 30 personer. Den kan hyras måndag-torsdag samt söndag 10.00-20.00 och lördag 10.00-15.00. Hyreskostnaden är vid dessa tillfällen 100.00 kr och dessutom tas en depositionsavgift ut om 500.00 kr. Man kan även hyra lokalen fredag och lördag 16.00-22.00. Hyreskostnaden är då 300.00 kr och en depositionsavgift tas ut även här på 500.00 kr. Depositionsavgiften återfås i samband med återlämning av nyckel.

Mer information om detta kan du få av Sophia Wallin i styrelsen. Av henne får ni även den blankett som måste fyllas i vid uthyrning av lokalen. Kom ihåg att det är viktigt att lämna ett telefonnummer till den som vill hyra lokalen. Detta för att hon enkelt ska kunna skapa kontakt. Lägg en lapp i brevlådan i port 111 om du vill hyra.

Årsstämma och motioner

Nästa årsstämma kommer att hållas i föreningslokalen (baksidan av port 111)  onsdagen den 21/5 kl 19.00.  Det är viktigt att så många som möjligt av våra medlemmar kommer till stämman. Det är ju vårt boende och dess miljö som behandlas.

Nu vill vi att ni boende funderar över och skickar era motioner till styrelsen. Med motioner menar vi förslag till ärenden att behandla och ev. ta beslut om på stämman. De ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari för att kunna behandlas på stämman.  Lättast gör ni det genom att skicka ett mail till info@tempelekot.se. Ni kan också lägga en skrivelse i brevlådan som styrelsen handhar. Den finns i port 111