Årsstämma och motioner

Nästa årsstämma kommer att hållas i föreningslokalen (baksidan av port 111)  onsdagen den 21/5 kl 19.00.  Det är viktigt att så många som möjligt av våra medlemmar kommer till stämman. Det är ju vårt boende och dess miljö som behandlas.

Nu vill vi att ni boende funderar över och skickar era motioner till styrelsen. Med motioner menar vi förslag till ärenden att behandla och ev. ta beslut om på stämman. De ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari för att kunna behandlas på stämman.  Lättast gör ni det genom att skicka ett mail till info@tempelekot.se. Ni kan också lägga en skrivelse i brevlådan som styrelsen handhar. Den finns i port 111