Information från styrelsen

Rensning av cyklar efter sommaren – glöm inte att märka upp din cykel!
Under hösten kommer vi genomföra en rensning i cykelförråd och på cykelställen på gården. Mer information om hur du ska märka upp din cykel kommer att delas ut i brevinkasten inom kort.

Cykelförråden i källaren – ej till för annan förvaring
Cykelförråden är endast till för cyklar och barnvagnar, står det andra saker där kommer det att tas bort/kastas. Finns det behov av att hyra förråd har föreningen några till uthyrning. Hör av dig till oss på mejlen om du har frågor kring detta.

Intresserad av att odla i pallkrage på innergården?
Pallkragar för trädgårdsodling finns att tillgå! Mejla till info@tempelekot.se för med info.

Var noggrann när du slänger dina grovsopor
Vi är tacksamma för att du sorterar ditt avfall och använder grovsoprummet, men tänk på att sortera i rätt kärl och lämna soprummet i samma skick som du önskar finna det – snyggt och ordnat. Släng inte sådant som inte är utmärkt på skyltarna. Vissa saker behöver tas hand om direkt på återvinningscentral. Hör av dig till oss om du är osäker vad som gäller.

Grillning
Använd gärna våra grillplatser på innergården, de är tillgängliga för alla boenden. Grillning på balkongen är inte tillåten p.g.a. ökad brandrisk och för att röken kan störa dina grannar. Tack för att du visar hänsyn.

Övrig info

 • Om du har funderingar som rör tunnelbygget kopplat till Förbifart Stockholm och hur detta på olika sätt kan påverka din lägenhet så ber vi dig höra av dig direkt till Trafikverket.
 • Extrainsatt städning av tvättstugan pga. covid-19 förlängt t o m 31/8 2021. Fortsätt håll avstånd i allmänna utrymmen.
 • Hör av dig till oss om du har planer på att hyra ut din lägenhet i andrahand – alla andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen annars riskerar du att bli av med din bostadsrätt.

Trevlig sommar!
/styrelsen

Information från styrelsen

Nytt år för styrelsen
Under årets föreningsstämma, som ägde rum den 20:e maj, omvaldes styrelsen till ytterligare ett år. Vi vill passa på att tacka för fortsatt förtroende! Årsredovisningen godkändes av stämman och finns att läsa här.

Cykelförråden i källaren – ej till för annan förvaring
Cykelförråden är endast till för cyklar och barnvagnar, står det andra saker där kommer det att tas bort/kastas. Finns det behov av att hyra förråd har föreningen några till uthyrning. Hör av dig till oss på mejlen om du har frågor kring detta.

Intresserad av att odla i pallkrage på innergården?
Pallkragar för trädgårdsodling finns att tillgå! Mejla till info@tempelekot.se för med info.

Övrig info

 • Om du har funderingar som rör tunnelbygget kopplat till Förbifart Stockholm och hur detta på olika sätt kan påverka din lägenhet så ber vi dig höra av dig direkt till Trafikverket.
 • Extrainsatt städning av tvättstugan pga. covid-19 förlängt t o m 31/8 2021. Fortsätt håll avstånd i allmänna utrymmen.
 • Hör av dig till oss om du har planer på att hyra ut din lägenhet i andrahand – alla andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen annars riskerar du att bli av med din bostadsrätt.

Ta hand om dig!
Mvh/styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.
För dagordning se bilaga 1.
Datum/tid: 2021-05-20, kl 19:00
Plats: Samlingslokalen & Innergård, Astrakangatan 111

Årsstämman kommer att genomföras utomhus på grund av pågående situation med Covid-19.
Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare tackar av den tidigare styrelsen och ger stöd till den nya som efterträder.
Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem. Länk till fullmakt finns nedan.
Årsredovisning och dagordning finns länkat nedan samt upphängt i samtliga trapphus.

Årsredovisning
Bilaga 1: Dagordning
Fullmakt

Mvh/styrelsen

Information från styrelsen

Välkommen på vårstädningsdag söndagen den 9:e maj, kl 10.00
Tillsammans hjälps vi åt att göra innegården fin. Vi krattar gården och gör i ordning pallkragarna m.m. Vi bjuder på grillad korv och fika till alla som deltar. Samling vid grillplatsen utanför hus nr 113.

Föreningsstämman äger rum den 20:e maj, kl 19.00
Årsstämman kommer att genomföras utomhus på grund av nuvarande situation med Covid-19. Kallelsen till stämman med mer information om dagordningen etc, kommer att delas ut via ditt brevinkast.

Absolut förbjudet att grilla på balkongen!
Nu när sommaren är på ingång är det många som är sugna på att grilla. Vi vill påminna om att det är förbjudet att grilla på balkongen pga ökad brandrisk och för att röken kan störa dina grannar. Använd istället anvisad grillplats på innergården. Tack!

Parkeringsregler
Parkering på Brf Tempelekots område är endast tillåten på de förhyrda parkeringarna (med väl synligt gällande p-tillstånd) och inuti hyrt garage. All övrig parkering hänvisas till kommunens mark vid intilliggande gator och den 7-dygns-parkering som finns. Gårdsparkering är tillåten i högst 10 minuter. Detta för att underlätta vid i- och urlastning ur fordon. Föreningen förfogar över 30 garage och 21 P-platser. Platserna administreras av Storholmen, önskar du ställa dig i kö kontaktar du dem på: 0771-786 746.

Intresserad av att odla i pallkrage på innergården?
Pallkragar för trädgårdsodling finns att tillgå! Maila till info@tempelekot.se för med info.

Övrig info

 • Besiktning av lekplatsen äger rum i maj månad.
 • Extrainsatt städning av tvättstugan pga covid-19 förlängt t o m 31/8 2021. Fortsätt håll avstånd i allmänna
  utrymmen.
 • Hör av dig till oss om du har planer på att hyra ut din lägenhet i andrahand – alla andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen annars riskerar du att bli av med din bostadsrätt.

Ta hand om dig!
Mvh/styrelsen