Kallelse till ordinarie föreningsstämma

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.
För dagordning se bilaga 1.
Datum/tid: 2021-05-20, kl 19:00
Plats: Samlingslokalen & Innergård, Astrakangatan 111

Årsstämman kommer att genomföras utomhus på grund av pågående situation med Covid-19.
Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare tackar av den tidigare styrelsen och ger stöd till den nya som efterträder.
Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem. Länk till fullmakt finns nedan.
Årsredovisning och dagordning finns länkat nedan samt upphängt i samtliga trapphus.

Årsredovisning
Bilaga 1: Dagordning
Fullmakt

Mvh/styrelsen