Årsstämma och motioner

Nästa årsstämma kommer att hållas i föreningslokalen (baksidan av port 111)  onsdagen den 21/5 kl 19.00.  Det är viktigt att så många som möjligt av våra medlemmar kommer till stämman. Det är ju vårt boende och dess miljö som behandlas.

Nu vill vi att ni boende funderar över och skickar era motioner till styrelsen. Med motioner menar vi förslag till ärenden att behandla och ev. ta beslut om på stämman. De ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari för att kunna behandlas på stämman.  Lättast gör ni det genom att skicka ett mail till info@tempelekot.se. Ni kan också lägga en skrivelse i brevlådan som styrelsen handhar. Den finns i port 111

Nytt föreningsår och ny styrelse

26 medlemmar närvarande på föreningens årsstämma den 15 maj. I valet av styrelse valde stämman att ge förnyat förtroende till Sebastian Stålnacke, Sven Sandberg och Sophia Wallin. Crister Åström, Ann Pettersson och Maria Nygårds valdes in på vakanta ledamötsplatser. Förutom dessa består styrelsen av Göran Grivner, Åke Hermansson samt HSB ledamoten Monica Rydberg. En sammanställning av styrelsen finns här. Fortsätt läsa ”Nytt föreningsår och ny styrelse”

Årsstämma 2012

Du glömmer väl inte att boka in vår årstämma den 15 maj, 19.00?

Föreningens ordinarie årsstämma sker den 15 maj, 19.00 i föreningslokalen på Astrakangatan 111. Handlingarna inför stämman kommer att finnas i lokalen en timme innan stämman börjar. Efter stämman kommer en kort information om stambyte och möjlighet att diskutera framtida förbättringar och gemensamma aktiviteter.

Inför årsmötet är alla medlemmar välkomna att lämna in motioner till styrelsen. Motionerna skall vara föreningen tillhanda senast 8 maj och lämnas/skickas till ordföranden via mail goran.grivner@tempelekot.se, eller till adress:
HSB Bfr Tempelekot
c/o Göran Grivner
Astrakangatan 93
165 52 Hässelby

Registrering sker vid ingången av lokalen. Tag med ID-handling, bostadsrättsbevis el. överlåtelseavtal och i förekommande fall, fullmakt.


Ladda ned: Fullmakt

Extra föreningstämma

Onsdag den 7 december kommer föreningen att hålla extrastämma. På dagordningen kommer det att finnas två punkter.

  1. Förändring av representation i Tempelekots styrelse. Förslag finns att styrelsen endast skall bestå av ordinarie ledamöter. Orsaken är att det dels varit svårt att få ledamöter till styrelsearbetet och dels vissa avgått ur styrelsen.
  2. Beslut om anta eller avstå Bredbandsbolagets erbjudande om gruppanslutning av alla boende till Stokabs fibernät (stadsnätet). Bolaget förser fastigheten med en Fiber-LAN installation om 100/100 Mbit. Det krävs ett stämmobeslut därför att bredbandskostnaden då kommer på avgiftsavin och innebär en viss höjning på 125 kr till alla medlemmar.

Mer information om extrastämman detta kommer med kallelsen.