Styrelsen

Har du frågor kring föreningens verksamhet eller skulle du vara intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta oss på e-post info@tempelekot.se

Styrelsen i HSB bostadsrättsföreningen Tempelekot i Stockholm 2023/2024

Ordförande / Ekonomiansvarig
Fredrik Österberg
fredrik.osterberg@tempelekot.se

Vice ordförande / Sekreterare
Crister Åström
crister.astrom@tempelekot.se

Informationsansvarig
Erica Lintrup
erica.lintrup@tempelekot.se

Fastighetsunderhåll
Sebastian Bremer
sebastian.bremer@tempelekot.se

Övriga Ledamöter / Suppleanter
Åke Hermansson
Lars Åke Ceder