Styrelsen

Har du frågor kring föreningens verksamhet eller skulle du vara intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta oss på e-post info@tempelekot.se

Styrelsen i HSB bostadsrättsföreningen Tempelekot i Stockholm 2021/2022

Ordförande
Stefanie Böhnke
stefanie.boehnke@tempelekot.se

Vice ordförande
Åke Hermansson
ake.hermansson@tempelekot.se

Sekreterare
Crister Åström
crister.astrom@tempelekot.se

Kassör / ekonomiansvarig
Stefanie Böhnke
stefanie.boehnke@tempelekot.se

Informationsansvarig/Fritidsorganisatör
Erica Lintrup
erica.lintrup@tempelekot.se

Fastighetsunderhåll
Fredrik Österberg
fredrik.osterberg@tempelekot.se

Förvaltningskontakt
Erica Lintrup
erica.lintrup@tempelekot.se

Suppleant
Lars Åke Ceder
lars.ceder@tempelekot.se

Ledamöter
Wahid Shakir
wahid.shakir1@bredband.net

Valberedning
Åsa Nilsen – Sammankallande