Styrelsen

Har du frågor kring föreningens verksamhet eller skulle du vara intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta oss på e-post info@tempelekot.se

Styrelsen i HSB bostadsrättsföreningen Tempelekot i Stockholm 2017.

Ordförande
Richard Johansson                               Astrakangatan 93                                Richard.johansson@tempelekot.se

Vice ordförande
Åsa Nilsen                                             Astrakangatan 117                             Asa.nilsen@tempelekot.se

Sekreterare
Emma Lindgren                                     Astrakangatan 99                                Emma.lindgren@tempelekot.se

Kassör/ekonomi
Stefanie Böhnke                                    Astrakangatan 105                             Stefanie.bohnke@tempelekot.se

Informationsansvarig
Sofia Engström                                      Astrakangatan 105                             Sofia.engstrom@tempelekot.se

Fastighetsunderhåll
Åke Hermansson                                   Astrakangatan 111                             Ake.hermansson@tempelekot.se

Suppleant
Crister Åström                                        Astrakangatan 111                             Crister.astrom@tempelekot.se

Ledamöter
Monica Rydberg                                      HSB Stockholm                                    Rydbergmonica@gmail.com

Revisor
Kjell Berglund                                         Astrakangatan 111

Valberedning
Anna Sköld                                            Astrakangatan 101  Sammankallande
Linda Johansson                                   Astrakangatan 107