Styrelsen

Har du frågor kring föreningens verksamhet eller skulle du vara intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta oss på e-post info@tempelekot.se

Styrelsen i HSB bostadsrättsföreningen Tempelekot i Stockholm 2019/2020


Ordförande
Stefanie BöhnkeAstrakangatan 105
stefanie.boehnke@tempelekot.se


Vice ordförande
Åke HemanssonAstrakangatan 111
ake.hermansson@tempelekot.se


Sekreterare
Crister ÅströmAstrakangatan 111
crister.astrom@tempelekot.se


Kassör / ekonomiansvarig
Stefanie BöhnkeAstrakangatan 105
stefanie.boehnke@tempelekot.se


Informationsansvarig/Fritidsorganisatör
Erica LintrupAstrakangatan 117
erica.lintrup@tempelekot.se


Fastighetsunderhåll
Fredrik ÖsterbergAstrakangatan 107
fredrik.osterberg@tempelekot.se


Förvaltningskontakt
Erica LintrupAstrakangatan 117
erica.lintrup@tempelekot.se


Suppleant
Lars Åke CederAstrakangatan 91
lars.ceder@tempelekot.se


Ledamöter
Wahid Shakir
wahid.shakir1@bredband.net


Valberedning
Åsa Nilsen Astrakangatan 117
Sammankallande
Michael Enzell Astrakangatan 97