Styrelsen

Har du frågor kring föreningens verksamhet eller skulle du vara intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta oss på e-post info@tempelekot.se

Styrelsen i HSB bostadsrättsföreningen Tempelekot i Stockholm 2019/2020


Ordförande
Stefanie BöhnkeAstrakangatan 105
stefanie.boehnke@tempelekot.se


Vice ordförande
Åke HemanssonAstrakangatan 111
ake.hermansson@tempelekot.se


Sekreterare
Felix GröndahlAstrakangatan 99
felix.grondahl@tempelekot.se


Kassör / ekonomiansvarig
Stefanie BöhnkeAstrakangatan 105
stefanie.boehnke@tempelekot.se


Informationsansvarig
Michael EnzellAstrakangatan 97
michael.enzell@tempelekot.se


Ansvarig förvaltningskontakt
Fredrik ÖsterbergAstrakangatan 107
fredrik.osterberg@tempelekot.se


Organisatör för studie- och fritidsverksamheten
Michael EnzellAstrakangatan 97
michael.enzell@tempelekot.se


Fastighets / underhållansvarig
Andreas StarbergAstrakangatan 117
andreas.starberg@tempelekot.se


Suppleant
Crister ÅströmAstrakangatan 111
crister.astrom@tempelekot.se


HSB Representant
Monica Rydberg
rydbergmonica@gmail.com


Valberedning
Åsa Nilsen Astrakangatan 117
Sammankallande
Pedra Silverhjelm 
Maria Bill Astrakangatan 85