Parkering och garage

Föreningen förfogar över 30 garage och 21 P-platser. Platserna administreras av Storholmen, önskar du ställa dig i kö kontaktar du dem på:
Tele: 08-520 252 00
www.dwoqdirect.se

Parkering på Brf Tempelekots område är endast tillåten på de förhyrda parkeringar (med väl synligt gällande p-tillstånd) och inuti hyrt garage. All övrig parkering hänvisas till kommunens mark vid intilliggande gator och den 7-dygns-parkering som finns.

De regler som finns gällande områdets parkereingar ser ut enligt nedan:

  • All parkering är förbjuden på Tempelekots område förutom på den egna förhyrda p-platsen, där parkeringtillstånd ska användas och placeras väl synligt i bilens vindruta.
  • Parkering utanför garage är ej tillåten. Se gällande förbudsskylt.
  • Gårdsparkering kommer vara tillåten i högst 10 minuter. Detta för att underlätta vid
    i- och urlastning ur fordon.
  • Vid behov kan särskilt parkeringstillstånd sökas. T.ex. för hantverkare, städhjälp och dylikt som behöver parkerat utanför porten.
    För att söka särskilt parkeringstillstånd kontakta styrelsen på info@tempelekot.se.

Parkeringsövervakningen sköts av Länsparkerings bevakning AB. Det är en dygnet runt övervakning med vidhängande kundtjänstfunktion, som nås på 08-735 60 20.