Föreningen

HSB Brf Tempelekot (org nr. 769617-8529) i Stockholm bildades i oktober 2007 och är belägen på Astrakangatan 83 – 117 i Hässelby kv. Ekotemplet 6. Föreningens fastighet förvärvades 2009 och består av flerbostadshus om 3 våningar med 142 lägenheter och 1 lokal, 30 garage samt 21 p-platser.
Fastighetens byggnader är uppförda 1955. Ombildningen av fastigheten från hyresrätter till bostadsrätter skedde den 18 December 2009.

En helt ny lekpark har upprättats på gården anpassad efter gällande regler och standard. Även en ny grillplats har upprättats på gården, och ytterliggare en är planerad.
Från och med maj 2012 finns också fiberoptik installerad i fastigheten för internetuppkoppling via gruppanslutning.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningentill ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.