Bostadsrättstillägg

I den avgift som varje månad betalas av bostadsrättshavaren till föreningen, ingår alltså bostadsrättstillägg till den vanliga hemförsäkringen. Dessutom ingår bredband via Bredbandsbolaget och ett grundutbud av kanaler på TV via Com Hem.
Värme och vatten ingår också i avgiften.

Bostadsrättstillägg

Som ägare till en bostadsrätt behövs ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring. Därför ingår det i föreningens fastighetsförsäkring, så den enskilde medlemmen behöver inte tänka på det.

En vanlig hemförsäkring täcker bara lösöre och inte den fasta egendomen som bostadsrättsinnehavaren äger och/eller ansvarar för. Med bostadsrättstillägg så skyddas du mot skador på fast inredning som du själv äger. Bostadsrättstillägget skyddar dig även för skador på egendom som tillhör föreningen och som du är underhållsskyldig för.

I den fastighetsförsäkring föreningen har hos Nordeuropa ingår en tilläggsförsäkring för bostadsrätter, så bostadsrättshavarna behöver inte själva ordna med bostadsrättstillägget till hemförsäkringen. Det räcker med den vanliga hemförsäkringen.

Försäkring för bostadsrättshavares egendom

Försäkringen gäller för enskild bostadsrättshavare (den försäkrade).

7.9.7.5 Försäkrad egendom och försäkringsbelopp
Försäkringen omfattar i lägenhet befintlig:

  • fast egendom bekostad av bostadsrättshavare
  • egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren enligt Bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, dock endast i de fall bostadsrättshavaren enligt Bostadsrättslagen eller föreningens stadgar har att svara för skadan.

Sammanlagd ersättning är begränsad till högst 3 basbelopp per lägenhet.

7.9.7.6 Självrisk
Självrisken är 2 000 kr per lägenhet även om högre självrisk har avtalats för egendomsförsäkringen enligt Kap 1.

7.9.7.7 Försäkrade skadehändelser
Försäkringen gäller för skada enligt skadehändelserna enligt 1.7.1 – 1.7.7 samt 1.7.9 i Kap 1 och 7.9.1.8 (Allrisk) ovan.

Anmärkning: Skadehändelsen i 1.7.7 i Kap 1 utökas att även omfatta egendom bestående av sanitetsgods (såsom tvättställ, badkar, toalettstol och bidé) och spis, disk-, tvätt- eller annan hushållsmaskin i bostadslägenhet.

Skadeanmälan

För att utnyttja tilläggsförsäkringen som bostadsrättshavare anmäler man skadan till vår förvaltare Storholmen som sedan gör skadeanmälan till försäkringsbolaget.
För kontakt med Storholmen; www.storholmendirekt.se eller telefon: 0771-786 746.

Undantaget är ohyra, då gör bostadrättshavaren själv skadeanmälan till Anticimex.
075-245 10 00