Trivselregler

För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas. Bestämmelserna är inte fullständiga. Det innebär att även sådant som inte nämns här kan medföra att man stör grannarna på ett otillåtet sätt eller på annat sätt missköter sitt boende. Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.

Störningar

Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att, mellan 23:00 och 06:00, inte t ex spela piano, eller ha hög volym på TV eller stereo. Inte utföra byggnadsarbeten t.ex. borra, hamra efter 20:00 och före 07:30. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar.
Föreningen är ansluten till Svensk Störningsjour, tel. larmcentral: 08-568 214 00.

Fest
Också när du har fest gäller regeln om att det ska vara lugnt och tyst i huset mellan 23.00 och 06.00. Men har du förstående grannar kanske du kan ha lite mer ljudliga kalas någon enstaka gång. Prata gärna med dina grannar före festen.

Toalett och Badrum
Det är inte tillåtet att spola ned bomull, tops, tamponger och andra främmande material och föremål i toalettstolen. Orsakar man stopp blir man ersättningsskyldig för den utryckning som måste göras.
Tänk också på att spol- och duschljud kan vara störande på kvällen och natten.

Trevnad

Skräp
Skräpa inte ner i trappor, källare och på gården. Var rädd om planteringar och annan gemensam utrustning. För allas trevnad, undvik gärna att kasta fimpar på marken och tänk på att rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen såsom källare, tvättstuga, trapphus mm.

Cyklar, pulkor och barnvagnar
Dessa får inte ställas i trapphus och entréer. Vid eventuell brand måste utrymningsvägarna vara fria för både oss boende och utryckningspersonal.
Föremål i trapphus ökar även brandrisken samt försvårar för städpersonalen.

Balkonger
Blomlådor och vädringsräcken får endast sitta på insidan av balkongräcket. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannarna under dig.

Det är inte tillåtet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen.
Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen p.g.a. os och brandrisk.
Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad, balkong eller fönster. Förvara inga privata saker under balkongerna. Det gör det svårt vid gräsklippning, snöröjning m.m.

Husdjur
Har du husdjur måste du se till att de inte förorenar i eller runt fastigheterna. Rastning av djur på innergården är ej tillåten och det är särskilt viktigt runt barnens lekplatser. Ha ej ditt husdjur löst och mata ej ditt husdjur inne i föreningens fastigheter.

Tvättstuga och källare

Tvättstuga
Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för. Naturligtvis lämnar du tvättstugan i det skick du själv vill möta den. Det är trots allt bättre att göra rent efter sig själv än efter andra.

Endast bokningscylindrar som tillhör föreningen och som är hela och märkta får användas vid tidsbokning av tvättid.
Allmän städning/rengöring av maskiner och tvättstuga ska göras efter avslutat tvättpass. Filtret i torktumlaren ska rengöras efter varje torkning. Lämna inte kvar damm i filtret till nästa person.
Om ingen påbörjat sitt tvättpass efter 30 minuter är tvättiden förbrukad och någon annan kan då ta samma tvättpass.
OBS! Bokningscylindern används även som lås till torkrummen, va försiktig att du inte tar någon annans plats.
Torkrum och torktumlare får användas fram tills 30 minuter efter avslutat tvättpass. Ta inte någon annans bokade torkrum. Mattor får inte tvättas i maskinerna eller torkas i torktumlarna. Klorin eller annat blekningsmedel får absolut inte användas i tvättmaskinerna. Håll snyggt efter dig!

Se även anvisningar i Tvättstugan.

Förråd
Källarförråden är märkta med lägenhetsnummer. Saknas märkning, vänligen kontakta oss. Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker i förrådet. Se även till att dörrar till källare är stängda och låsta. OBS! Branddörrar ska alltid vara stängda.

Sopor

Sopnedkast
Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Glas kastas i grovsoprummet.

Grovsopor
Grovsoprummet (garage 30. Astrakangatan 111) är tillgängligt alla dagar mellan 06.00-20.00.
Tänk på att använda de avsedda kärlen och lämna inte skräp på golvet.

Ohyra
Skulle du få problem med skadedjur t.ex. mjölbaggar eller pälsänger kontaktar du Anticimex.
075-245 10 00