Storholmen Förvaltning

Vi hänvisar alla ärenden till vår förvaltare Storholmen. Det kan exempelvis vara felanmälningar och frågor som rör försäljning, panter, anmälan för P-platser och garage, förråd, avgifter, hyror, upplåtelse i andrahand och bostadssociala frågor (t.ex. störande grannar).

För kontakt till Storholmen direkt:
Telefon (vardagar 07:00–21:00): 08-520 252 00

Felanmälan: www.dwoqdirect.se
Felanmälan via mail: info@dwoqdirect.se

Vid akuta eller brådskande ärenden såsom fara för person eller byggnad under kvällar eller helger skall du kontakta Securitas jour:
Telefon: 08-657 77 00.
Observera att anmälningar som inte är akuta eller brådskande kan komma att faktureras anmälaren.

För ärenden som inte Storholmen kan vara behjälpliga med kan du kontakta styrelsen.
Du kontaktar enklast styrelsen via e-post info@tempelekot.se, alternativt direkt till enskild styrelsemedlem, mailadresser hittar du här. I port 111 finns det även en brevlåda för brev direkt till styrelsen.

Observera att alla frågor som rör förslag, förändringar och andra önskemål som fodrar styrelsebeslut ska inkomma skriftligt.