Storholmen Förvaltning

Vi hänvisar alla ärenden till vår förvaltare Storholmen. Det kan exempelvis vara felanmälningar och frågor som rör försäljning, panter, anmälan för P-platser och garage, förråd, avgifter, hyror, upplåtelse i andrahand och bostadssociala frågor (t.ex. störande grannar).

För kontakt till Storholmen direkt:
Telefon: 0771-786 746
E-post: www.storholmendirekt.se

Uppstår en akutsituation utanför kontorstid kan du ringa Securitas jourmontör:
tel: 08-657 77 22.

För ärenden som inte Storholmen kan vara behjälpliga med kan du kontakta styrelsen.
Du kontaktar enklast styrelsen via e-post info@tempelekot.se, alternativt direkt till enskild styrelsemedlem, mailadresser hittar du här. I port 111 finns det även en brevlåda för brev direkt till styrelsen.

Observera att alla frågor som rör förslag, förändringar och andra önskemål som fodrar styrelsebeslut ska inkomma skriftligt.