Information

Bostadsrättstillägg

Som ägare till en bostadsrätt behövs ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring. Därför ingår det i föreningens fastighetsförsäkring, så den enskilde medlemmen behöver inte tänka på det. Continue reading →


Passersystem

Till samtliga lägenheter skall minst 3 taggar finnas. För beställning av ytterligare taggar, anmälan av borttappade taggar samt felanmälan av systemet kontakta Storholmen.Continue reading →


Parkering och garage

Föreningen förfogar över 30 garage och 21 P-platser. Platserna administreras av HSB Stockholm, önskar du ställa dig i kö kontaktar du ServiceCenter. Continue reading →


Andrahandsuthyrning

När du ska hyra ut din lägenhet i andrahand skall Brf Tempelekots styrelse ge sitt godkännande. Gör så här: Continue reading →


Renovering

Som bostadsrättshavare har du skyldighet att egen bekostnad hålla lägenheten i gott kick, men du får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Continue reading →