Svenska Störningsjouren

Brf Tempelekot är ansluten till Svenska Störningsjouren.
Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar deras larmcentral där du har tillgång till professionell hjälp av störningsombudsmän/väktare som skyndsamt kommer på plats.

Tel. larmcentral: 08-568 214 00
Alla uppgifter du lämnar är givetvis sekretesskyddade och lämnas inte ut.

Störningsjouren är öppen:
Söndag-Torsdag mellan kl. 20.00 – 03.00
Fredag-Lördag mellan kl. 20.00 – 04.00

Om du behöver komma i kontakt med Svenska Störningsjouren eller har frågor som inte är akuta kontaktar du dem lättast under kontorstid på tel. 08-645 00 35 eller via e-post: info@storningsjouren.se.