Hur hanterar jag avfall?

Lathund för att kunna skilja på hushållsavfall, förpackningar, tidningar, grovsopor och farligt avfall.

HUSHÅLLSAVFALL och MATAVFALL

Sedan den 1 januari 2023 är det obligatoriskt för alla hushåll, kontor och övriga verksamheter att samla in sitt matavfall separat. Kravet gäller sedan tidigare för restauranger, storkök och andra verksamheter med matservering.

Matavfall är rester från beredning eller servering av kött, fisk, grönsaker, frukt, bröd med mera. Det inkluderar exempelvis skal och rester av grönsaker och frukt eller överblivna rester från kött, fisk, pasta, ris och annat organiskt avfall.

Exempel på matavfall

  • Skal och rester av grönsaker och frukt
  • Rester av kött, fisk och skaldjur
  • Gammalt pasta, ris eller brödrester
  • Teblad eller kaffesump.

Matavfall sorteras och slängs i bruna papperspåsar som finns att hämta i grovsoprummet. Dessa lämnas sedan i kärlskåpen som finns utplacerade på gården.

Övrigt Hushållsavfall slängs i sopnedkasten i respektive trapphus.

FÖRPACKNINGAR

Tänk på att alltid rengöra, torka, platta till och sortera förpackningarna.

Plastförpackningar
Burkar, dunkar, flaskor, små hinkar (t ex för sylt). Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, innerpåsar i t ex müslipaket samt frigolit.

Pappersförpackningar
Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, hundmatsäckar, bärkassar, presentpapper, wellpapplådor till TV, stereo, möbler mm, omslag till bokklubbsböcker.

Metallförpackningar
Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, aluminiumfolie och formar, urskrapade målarburkar.

Glasförpackningar
Flaskor och burkar.
Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig i grovsoprummet.

TIDNINGAR

Dags- och veckotidningar, magasin, reklamblad, kataloger, broschyrer och skriv/ritpapper.
Tidningar kan slängas i grovsoprummet.

GROVSOPOR

Grovsopor, är hushållsavfall som är för stort för att rymmas bland hushållssoporna. Hit hör trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot såsom stekpannor och mattor.

Grovsopor ska lämnas i grovsoprummet (garage 30, Astrakangatan 111, sommartid kl 06:00-20:00 och vintertid 07:00-21:00) eller transporteras till närmaste återvinningscentral.
Lövsta återvinningscentral: Lövstavägen 492, 165 72 Hässelby. Endast några kilometer dit. Öppet vardagar 10-20. Fredag-söndag 9-17. Gratis för privatpersoner.

Småbatterier (ej bilbatterier) och glödlampor sorteras var för sig och läggs i respektive låda i grovsoprummet.

FARLIGT AVFALL

T.ex. Färgrester, lösnings- och rengöringsmedel, kemikalier och sprayburkar, farliga vätskor, bildäck, vitvaror och bilbatterier/större batterier. Lämnas till miljöstationerna i Lövsta eller Bromma

Farligt avfall får inte slängas i grovsoprummet.

BYTESHYLLA

Från och med nu finns en ”byteshylla” längst in i grovsoprummet. Här kan du ställa saker som du inte längre vill ha kvar men som inte är defekta och alltså inte behövs kastas. Det kan vara böcker, blomkrukor, verktyg eller leksaker.
Kanske kan dina gamla saker vara till glädje för någon annan!