Välkommen på höstgrilldag!

Söndagen den 11 oktober från kl 12.00
Samling på grillplatsen vid Astrakangatan 99

Styrelsen bjuder på korv och kaffe. Självklart håller vi 2-meters avstånd

Varmt välkommen till samkväm med dina grannar!

Information från styrelsen

Upprustning av innergård och gemensam trädgård pågår
Skicka en intresseanmälan till oss på info@tempelekot.se om du skulle vilja använda en av föreningens pallkragar till odling (utan extra kostnad) eller vara med och hjälpa till!

Covid-19
Tänk på att din granne kan vara i riskgrupp och respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer att hålla avstånd till varandra.
Den extrainsatta rengöringen av tvättstugan förlängs t.o.m. årsskiftet.

Andrahandsuthyrning
Påminnelse om att all andrahandsuthyrning alltid måste anmälas till föreningen. Om detta inte har gjorts kan rätten till bostaden gå förlorad.

Trivsel
Klagomål om spring i källarutrymmen har inkommit. Vänligen informera era barn om att källaren inte är en lekplats.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en fin höst!

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2020

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. För dagordning se bilaga 1.
Datum/tid: 2019-05-14, kl 19:00
Plats: Samlingslokalen, Astrakangatan 111

Om vädret tillåter kommer årsstämman att genomföras utomhus på grund av nuvarande situation med Covid-19. Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare tackar av den tidigare styrelsen och ger stöd till den nya som efterträder. Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem. Blankett för fullmakt finner du nedan, eller under ”Föreningen” och sedan ”Stämma”.

Förvaltningsberättelse
Bilaga 1: Dagordning 2020
Fullmakt

Information inför våren

Nyligen så genomfördes stamspolning i fastigheterna, men det är fortfarande några lägenheter där det inte utförts. Det kommer att ske ytterligare en stamspolning i de lägenheter som det inte utförts i, så vi ber er att ge tillgång till de som utför detta. Det är väldigt viktigt att det blir gjort.
Vi vill påminna alla boende om att inte spola ner saker i toaletten, endast toalettpapper bör spolas ner.
Det soprum som vi har i föreningen är inte till för återvinning av stora grejer, som exempelvis möbler. Vi kommer framöver att ta bort både grovsopor och elavfall från soprummet, för att ge plats åt återvinning av vanliga hushållssopor.