Information februari

Covid-19
Vänligen fortsätt att hålla avstånd till varandra i allmänna utrymmen som trapphus och tvättstuga.
Den extrainsatta städningen av tvättstuga är förlängt tills slutet av april.

Andrahandsuthyrning
Vi vill påminna om att andrahandsuthyrning av din lägenhet måste godkännas och anmälas till föreningen. Du riskerar annars att rätten till bostaden går förlorad. Kontakta styrelsen på info@tempelekot.se vid frågor.

Kärl för matavfall (kompost)
Det går nu bra att använda de nya kärlen för matavfall som installerats. De finnes vid Astrakangatan 111, 93 och vid parkeringen mellan 101-89.

Vårstäddag
Planering inför en vårstäddag har påbörjats. Mer information kommer!

Varning för halka
Vi vill påminna om att det kalla vinterdagar kan bli halt på gården! Se dig för efter isiga partier och var försiktig.

Ta hand om dig!
Mvh/styrelsen

Information december

Den extrainsatta städningen av tvättstuga är förlängt tills 31 mars 2021
Vänligen fortsätt att hålla avstånd till varandra i allmänna utrymmen som trapphus och tvättstuga.

Brandsäkerhet inför helgerna
Vi vill påminna att det inför helgerna är det bra att kontrollera att ditt brandlarm fungerar i din lägenhet. En allmän rekommendation är att brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum och nära köket.

Matavfallsbehållare för kompostavfall på plats
De har ställts upp på innergården. Observera att den kan börja användas från och med 1 januari 2020 och att då kommer kompostpåsar också finnas tillgängliga.

Ny medlem i vår förening?
Vill du engagera dig i styrelsen eller hjälpa till? Hör av dig till oss!
Till alla odlingsintresserade vill vi informera om att det finns möjlighet att låna en pallkrage för plantering (utan extra kostnad) på innergården.

God Jul & Gott Nytt År!
Önskar styrelsen

Matavfallshantering

Från 2023 kommer samtliga hushåll i Stockholm att vara tvungna att sortera sitt matavfall.

Föreningen tjuvstartar med detta den 1 januari 2021. Under december kommer 3 stycken skåp placeras ut på gården. Dessa kommer att stå utanför port 91, Vid planket på gaveln av 99 och mellan port 109-111.

Genom att göra detta kommer vi sänka våra kostnader för avfall.
Det sorterade matavfallet blir därefter Biogas och Biogödsel.
Biogasen blir bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel.
Biogödsel är mycket näringsrikt och används på åker- och skogsmark. Det minskar behovet av konstgödsel, som är energikrävande att framställa.

Matavfallspåsarna kommer vara gratis och finnas i en hållare på väggen i vårat soprum.
Samtliga hushåll i föreningen kommer få ett startkit med avfallspåsar, hållare till denna, plastskrapa samt en informationsfolder från Stockholm Vatten och Avfall.
Detta kommer placeras utanför din dörr under december månad.

Information inför vintern

Covid-19
Vänligen fortsätt att hålla avstånd till varandra i allmänna utrymmen som trapphus och tvättstuga. Den extrainsatta städningen av tvättstuga är förlängt tills årsskiftet.

Andrahandsuthyrning
Vi vill påminna om att andrahandsuthyrning av din lägenhet måste godkännas och anmälas till föreningen. Du riskerar annars att rätten till bostaden går förlorad. Kontakta styrelsen på info@tempelekot.se vid frågor.

Säkerhet
Inför helgerna är det bra att kontrollera att ditt brandlarm fungerar i din lägenhet. En allmän rekommendation är att brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum och nära köket.

Se till att källardörrarna stängs ordentligt efter dig för att undvika risk för inbrott och att obehöriga tar sig in.

Som förälder / vårdnadshavare har du ansvar för att se till att dina barn inte använder källaren som en lekplats.

Innergården
Upprustning av innergård/trädgården pågår – vill du hjälpa till? Hör av dig till oss!

Matavfallsbehållare kommer att ställas upp inom en snar framtid på gården så att alla har möjlighet att kompostera sina matavfall.

Till alla odlingsintresserade vill vi informera om att det finns möjlighet att låna en pallkrage för plantering (utan extra kostnad) på innergården.

Ta hand om dig!
Mvh Styrelsen

Information från styrelsen

Upprustning av innergård och gemensam trädgård pågår
Skicka en intresseanmälan till oss på info@tempelekot.se om du skulle vilja använda en av föreningens pallkragar till odling (utan extra kostnad) eller vara med och hjälpa till!

Covid-19
Tänk på att din granne kan vara i riskgrupp och respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer att hålla avstånd till varandra.
Den extrainsatta rengöringen av tvättstugan förlängs t.o.m. årsskiftet.

Andrahandsuthyrning
Påminnelse om att all andrahandsuthyrning alltid måste anmälas till föreningen. Om detta inte har gjorts kan rätten till bostaden gå förlorad.

Trivsel
Klagomål om spring i källarutrymmen har inkommit. Vänligen informera era barn om att källaren inte är en lekplats.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en fin höst!