Information inför våren

Nyligen så genomfördes stamspolning i fastigheterna, men det är fortfarande några lägenheter där det inte utförts. Det kommer att ske ytterligare en stamspolning i de lägenheter som det inte utförts i, så vi ber er att ge tillgång till de som utför detta. Det är väldigt viktigt att det blir gjort.
Vi vill påminna alla boende om att inte spola ner saker i toaletten, endast toalettpapper bör spolas ner.
Det soprum som vi har i föreningen är inte till för återvinning av stora grejer, som exempelvis möbler. Vi kommer framöver att ta bort både grovsopor och elavfall från soprummet, för att ge plats åt återvinning av vanliga hushållssopor.

God jul och gott nytt år!

Nu börjar det närma sig juletider vilket för många innebär att fler ljus är tända hemma i lägenheterna. Vi skulle vilja påminna alla medlemmar om att försöka komma ihåg att släcka ljusen när ni lämnar rummet eller går hemifrån, så det inte börjar brinna. Se även till att kontrollera era brandvarnare så att de fungerar ifall olyckan skulle vara framme.

Vi skulle även vilja uppmana alla medlemmar att tänka på era grannar när ni sätter upp juldekorationer. Fundera en extra gång på ifall de dekorationer som ni sätter upp kan störa övriga grannar på något vis. Vi hänvisar till våra trivselregler där följande står skrivet:

”För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas /…/ Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.”

Vi har fått in en del frågor hur man låser upp porten med hjälp av telefonen. Bruksanvisning finns på här.

Information inför hösten

Nu börjar hösten sakta närma sig och det betyder att det är dags för höststädning, vilket kommer äga rum lördagen den 19/10, mer information kommer när det börjar närma sig.

Vi skulle vilja be alla medlemmar om att inte ställa upp ytterdörrarna. Det är vid upprepade tillfällen portdörrar som är lämnade öppna utan tillsyn, vilket kan vara en säkerhetsrisk då obehöriga personer kan ta sig in i våra fastigheter. Har ni barn som är ute och leker får de ha med sig en tagg till porten, alternativt så får de använda sig av porttelefonen när de skall ta sig in.

Under hösten kommer källardörrarna att bytas i samtliga fastigheter, så vi ber er ha överseende med detta arbetet.

Vi i styrelsen vill även påminna samtliga medlemmar om att andrahandsuthyrning kräver tillstånd från styrelsen, så skall du hyra ut i andrahand kan du kontakta antingen Storholmen eller oss i styrelsen.

Utdelning av taggar och driftsättning av passersystem

Nu börjar det närma sig driftsättning av vårt nya passersystem. Vi kommer ha en övergångsperiod då man fortfarande kan använda de gamla nycklarna, men från och med 17 Juni måste du ha tagg för att komma in i portarna. Taggarna kommer att delas ut i föreningslokalen på Astrakangatan 111 vid följande tillfällen:

  • Onsdag 29 Maj, 18:00-20:00
  • Tisdag 4 Juni, 18:00–20:00

Vänligen medtag giltig legitimation vid upphämtningstillfället.

Har du ej möjlighet att hämta ut dina brickor vid dessa tillfällen, vänligen kontakta Storholmen Direkt för att få information om hur dessa kan upphämtas. Vid kontakt med Storholmen, uppge ärendenummer 474–480020.

Taggen kommer att ge dig tillgång till följande utrymmen:

  • Entréen
  • Källardörrar som finns i den huskropp där lägenheten är.
  • Tvättstugan
  • Soprum

Instruktioner för hur porttelefonerna fungerar kan du hitta här.