Information inför hösten

Nu börjar hösten sakta närma sig och det betyder att det är dags för höststädning, vilket kommer äga rum lördagen den 19/10, mer information kommer när det börjar närma sig.

Vi skulle vilja be alla medlemmar om att inte ställa upp ytterdörrarna. Det är vid upprepade tillfällen portdörrar som är lämnade öppna utan tillsyn, vilket kan vara en säkerhetsrisk då obehöriga personer kan ta sig in i våra fastigheter. Har ni barn som är ute och leker får de ha med sig en tagg till porten, alternativt så får de använda sig av porttelefonen när de skall ta sig in.

Under hösten kommer källardörrarna att bytas i samtliga fastigheter, så vi ber er ha överseende med detta arbetet.

Vi i styrelsen vill även påminna samtliga medlemmar om att andrahandsuthyrning kräver tillstånd från styrelsen, så skall du hyra ut i andrahand kan du kontakta antingen Storholmen eller oss i styrelsen.

Utdelning av taggar och driftsättning av passersystem

Nu börjar det närma sig driftsättning av vårt nya passersystem. Vi kommer ha en övergångsperiod då man fortfarande kan använda de gamla nycklarna, men från och med 17 Juni måste du ha tagg för att komma in i portarna. Taggarna kommer att delas ut i föreningslokalen på Astrakangatan 111 vid följande tillfällen:

 • Onsdag 29 Maj, 18:00-20:00
 • Tisdag 4 Juni, 18:00–20:00

Vänligen medtag giltig legitimation vid upphämtningstillfället.

Har du ej möjlighet att hämta ut dina brickor vid dessa tillfällen, vänligen kontakta Storholmen Direkt för att få information om hur dessa kan upphämtas. Vid kontakt med Storholmen, uppge ärendenummer 474–480020.

Taggen kommer att ge dig tillgång till följande utrymmen:

 • Entréen
 • Källardörrar som finns i den huskropp där lägenheten är.
 • Tvättstugan
 • Soprum

Instruktioner för hur porttelefonerna fungerar kan du hitta här.

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2019

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. För dagordning se bilaga 1.
Datum/tid: 2019-05-16, kl 19:00
Plats: Samlingslokalen, Astrakangatan 111

Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare tackar av den tidigare styrelsen och ger stöd till den nya som efterträder. Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem. Blankett för fullmakt finner du nedan, eller under ”Föreningen” och sedan ”Stämma”.

Årsredovisning
Bilaga 1: Dagordning 2019
Fullmakt

Äntligen är våren här!

Nu har äntligen våren kommit och som ni säkert har märkt har det börjat hända en del i våra fastigheter. Takrenoveringen är i full gång och går enligt tidsplanen och vårt nya passersystem håller på att installeras. Utöver detta så kommer det hända ytterligare saker inom kort:

 • Årets vårstädning kommer att äga rum lördagen den 4/5 och vi kommer att starta vid 10:00. I vanlig ordning kommer vi avsluta med korv och dryck.
 • De cyklar som vi rensade undan i förråden kommer att skänkas bort eller kastas i samband med vårstädningen. Om ni har en cykel som blivit undanrensad som ni vill spara, kontakta oss i styrelsen.
 • Det finns extra förråd som står tomma, så ifall ni är intresserade av att hyra ett extra förråd så kan ni kontakta styrelsen eller Storholmen.
 • Datum för årsstämman är satt till den 16/5, mer info och kallelse för denna kommer senare.

Information inför våren

Under våren och sommaren kommer det att hända en hel del saker i området, både för att rusta upp fastigheterna och för att öka säkerheten för alla medlemmar i föreningen. Mer information om hur du som medlem kommer att påverkas av de olika projekten kommer att gå ut när det närmar sig starten av projekten. Det som kommer att göras är:

 • Byte av tak på samtliga fastigheter. Planen är att detta kommer att börja i mars.
 • Passersystem kommer att installeras i samtliga fastigheter. Arbetet med detta kommer att börja i februari.
 • Galler kommer att installeras utanpå de fönster och dörrar med glas som leder ner till källare för att minska inbrottsrisken.

Under vecka 6-8 kommer åtgärder och uppföljande kontroll för OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) att genomföras av Raukas.
Styrelsen har mottagit klagomål att en del medlemmar inte har följer de ordnings- och bokningsregler som gäller för tvättstugan. Styrelsen skulle vilja uppmana samtliga medlemmar att vänligen respektera de regler som finns för tvättstugan.