Information Oktober

Relining av källarstammen pågår
Om du har frågor gällande detta, maila till oss.

Inga klätterväxter
Vänligen undvik att odla klätterväxter som klättrar efter väggen då det riskerar
skada eller förstöra väggarna med rötterna. Det kan bli dyrt att åtgärda.

Håll källargången och trapphus fria från föremål
Av utrymningsskäl är det viktigt att dessa utrymmen hålls fria från cyklar,
barnvagnar och annat skrymmande. Föremål som lämnats i dessa utrymmen
kommer att avlägsnas och slängas.

Förbjudet att grilla och röka på balkongen
Det är strängt förbjudet att röka och grilla på din balkong p.g.a. brandrisk och
att det stör grannarna. Vänligen använd anvisade platser för detta på
innergården, tack!

Ingen julgran på innergården i år
Styrelsen har beslutat att pga rådande läge kring el-krisen inte sätta upp
julgranar i år på innergården för att spara på el och onödiga kostnader.

Andrahandsuthyrning av din lägenhet
Hör av dig till oss om du har planer på att hyra ut din lägenhet i andrahand –
alla andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen annars riskerar du
att bli av med din bostadsrätt. Om du är osäker vad som gäller – hör av dig till
oss så hjälper vi dig!

mvh
Styrelsen

Information Maj

Välkommen på föreningens stämma 2022 torsdag den 19 maj kl 19.00
På stämman har du möjlighet att höra vad som hänt under senaste året, planer framåt och ge dina synpunkter. Vi ställer upp ett tält på innergården. Väl mött!

Förhöjd månadsavgift för alla boenden
Månadsavgiften kommer att höjas, mer information koller att delges vid årsstämman den 19:e.

Problem med matavfallscontainer
Vi har stora problem med att det återkommande slängs avfall som inte är matavfall i våra containers. Vänligen var mycket noggrann med att det du slänger är ENDAST matavfall. Detta återkommande problem orsakar extra kostnader och avgifter för föreningen och alla boenden.

Parkering på innergården förbjuden
Påminnelse om att det är förbjudet att parkera på innergården.

Rastning av hundar
Undanbedes på innergården och speciellt vid lekplatsen!

Grillning
Använd gärna föreningens grillplats på innergården, den är till för alla boenden. Lämna det som du önskar finna det – städat och snyggt. Grillning på balkongen är strikt förbjuden pga brandrisk och att det stör dina grannar.

Rökning på balkongen undanbedes
Använd våra rökzoner på gården, där finns askkoppar.

Bokning av föreningslokalen nu möjlig
Efter stämman den 19:e maj är det möjligt att boka föreningslokalen via hemsidan.

Re-lining av källarstammen
Påbörjas troligtvis under sommaren. Mer information kommer.

mvh
Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.
För dagordning se bilaga 1.
Datum/tid: 2022-05-19, kl 19:00
Plats: Tält på Innergård, Astrakangatan 111

Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare
tackar av den tidigare styrelsen och ger stöd till den nya som efterträder.
Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem.
Blankett för fullmakt, årsredovisning samt dagordning hittar du nedan.
Årsredovisning och dagordning finns även upphängt i samtliga trapphus.

Mvh Styrelsen

Fullmakt
Uttalande styrelsen
Dagordning
Årsredovisning
Revisionsberättelse


Vårstädning

Varmt välkommen till vårstädning på gården

Lördag den 9:e april kl 10.00

Nu är det dags att göra lite fint på vår gård inför sommaren. Vi bjuder på korv och dryck. Välkommen till en stunds trevlig samvaro med dina gårdsgrannar!

Glöm inte att märka upp din cykel. Alla omärkta cyklar omhändertas den 9:e april.

Kallelse till extra föreningsstämma

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma.
Se motion Fastighetsupprustning med nytt elsystem
Datum/tid: 2021-11-17, kl 19:00
Plats: Innergård, Astrakangatan 111

Vi träffas utomhus på grund av pågående situation med Covid-19.
Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare pratar genom en viktig upprustning av vår fastighet som behövs göras.

Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem.
Blankett för fullmakt kan du hitta här eller mejla till info@tempelekot.se för att få fullmakt.
Kallelse och motion finns upphängt i samtliga trapphus.