Information Oktober

Relining av källarstammen pågår
Om du har frågor gällande detta, maila till oss.

Inga klätterväxter
Vänligen undvik att odla klätterväxter som klättrar efter väggen då det riskerar
skada eller förstöra väggarna med rötterna. Det kan bli dyrt att åtgärda.

Håll källargången och trapphus fria från föremål
Av utrymningsskäl är det viktigt att dessa utrymmen hålls fria från cyklar,
barnvagnar och annat skrymmande. Föremål som lämnats i dessa utrymmen
kommer att avlägsnas och slängas.

Förbjudet att grilla och röka på balkongen
Det är strängt förbjudet att röka och grilla på din balkong p.g.a. brandrisk och
att det stör grannarna. Vänligen använd anvisade platser för detta på
innergården, tack!

Ingen julgran på innergården i år
Styrelsen har beslutat att pga rådande läge kring el-krisen inte sätta upp
julgranar i år på innergården för att spara på el och onödiga kostnader.

Andrahandsuthyrning av din lägenhet
Hör av dig till oss om du har planer på att hyra ut din lägenhet i andrahand –
alla andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen annars riskerar du
att bli av med din bostadsrätt. Om du är osäker vad som gäller – hör av dig till
oss så hjälper vi dig!

mvh
Styrelsen