Information Maj

Välkommen på föreningens stämma 2022 torsdag den 19 maj kl 19.00
På stämman har du möjlighet att höra vad som hänt under senaste året, planer framåt och ge dina synpunkter. Vi ställer upp ett tält på innergården. Väl mött!

Förhöjd månadsavgift för alla boenden
Månadsavgiften kommer att höjas, mer information koller att delges vid årsstämman den 19:e.

Problem med matavfallscontainer
Vi har stora problem med att det återkommande slängs avfall som inte är matavfall i våra containers. Vänligen var mycket noggrann med att det du slänger är ENDAST matavfall. Detta återkommande problem orsakar extra kostnader och avgifter för föreningen och alla boenden.

Parkering på innergården förbjuden
Påminnelse om att det är förbjudet att parkera på innergården.

Rastning av hundar
Undanbedes på innergården och speciellt vid lekplatsen!

Grillning
Använd gärna föreningens grillplats på innergården, den är till för alla boenden. Lämna det som du önskar finna det – städat och snyggt. Grillning på balkongen är strikt förbjuden pga brandrisk och att det stör dina grannar.

Rökning på balkongen undanbedes
Använd våra rökzoner på gården, där finns askkoppar.

Bokning av föreningslokalen nu möjlig
Efter stämman den 19:e maj är det möjligt att boka föreningslokalen via hemsidan.

Re-lining av källarstammen
Påbörjas troligtvis under sommaren. Mer information kommer.

mvh
Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.
För dagordning se bilaga 1.
Datum/tid: 2022-05-19, kl 19:00
Plats: Tält på Innergård, Astrakangatan 111

Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare
tackar av den tidigare styrelsen och ger stöd till den nya som efterträder.
Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem.
Blankett för fullmakt, årsredovisning samt dagordning hittar du nedan.
Årsredovisning och dagordning finns även upphängt i samtliga trapphus.

Mvh Styrelsen

Fullmakt
Uttalande styrelsen
Dagordning
Årsredovisning
Revisionsberättelse


Vårstädning

Varmt välkommen till vårstädning på gården

Lördag den 9:e april kl 10.00

Nu är det dags att göra lite fint på vår gård inför sommaren. Vi bjuder på korv och dryck. Välkommen till en stunds trevlig samvaro med dina gårdsgrannar!

Glöm inte att märka upp din cykel. Alla omärkta cyklar omhändertas den 9:e april.

Kallelse till extra föreningsstämma

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma.
Se motion Fastighetsupprustning med nytt elsystem
Datum/tid: 2021-11-17, kl 19:00
Plats: Innergård, Astrakangatan 111

Vi träffas utomhus på grund av pågående situation med Covid-19.
Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare pratar genom en viktig upprustning av vår fastighet som behövs göras.

Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem.
Blankett för fullmakt kan du hitta här eller mejla till info@tempelekot.se för att få fullmakt.
Kallelse och motion finns upphängt i samtliga trapphus.

Information mars

Covid-19
Vänligen fortsätt att hålla avstånd till varandra i allmänna utrymmen som trapphus och tvättstuga.
Den extrainsatta städningen av tvättstuga är förlängt tills slutet av april.

OBS! Förbjudet att kasta hushållssopor i nya matavfallskärlen
OBSERVERA att det endast är tillåtet att slänga matavfall i de nya kärlen på gården. Till hushållssopor används sopnedkasten i trapphusen, precis som tidigare. Matavfallskärlen finnes vid Astrakangatan 111, 93 och vid parkeringen mellan 101-89.

Miljörummet avstängt för renovering
Miljörummet kommer att målas om och är under tiden avstängt för sopor. Vi hänvisar under tiden till Lövsta återvinningscentral för att slänga dina grovsopor under tiden för renoveringen. Adress dit är Lövstavägen 491, 165 72 Hässelby.

Andrahandsuthyrning
Vi vill påminna om att andrahandsuthyrning av din lägenhet måste godkännas och anmälas till föreningen. Du riskerar annars att rätten till bostaden går förlorad. Kontakta styrelsen på info@tempelekot.se vid frågor.

Välkomna på vårstädningsdag 9:e maj!
Vi välkomnar alla boenden till en gemensam vårstädningsdag. Blocka gärna kalendern redan nu! Mer information kommer längre fram.

Ta hand om dig!
Mvh/styrelsen