Information Januari

Re-lining av källarstammen
Arbetet är nu färdigställt.

Regler för parkering
Parkering på innergården är endast tillåtet vid in- och utlastning av fordon i max 10 minuter. Vid behov kan särskilt parkeringstillstånd sökas. T.ex. för hantverkare, städhjälp och dylikt som behöver parkerat utanför porten. För att söka särskilt parkeringstillstånd kontakta styrelsen på info@tempelekot.se
Föreningen förfogar över 30 garage och 21 P-platser. Platserna administreras av Storholmen, önskar du ställa dig i kö kontaktar du dem på:
Tele: 0771-786 746
www.storholmendirekt.se

Vik ihop kartonger som du slänger i soprummet – tack!
Tänk på att vi är många som ska slänga i återvinningen, så tryck ihop förpackningar så att
de tar så lite plats som möjligt. Släng ej förpackningar med matrester i i kärlen, skölj ur.

Rökning på balkongen undanbedes
Vänligen använd anvisade platser för detta på innergården, tack!

Möjlighet att hyra föreningslokalen
Föreningslokalen på Astrakangatan 111 är tillgänglig att hyra för föreningens medlemmar. Lokalen är begränsad till max 30 personer.
– Sön-Tors mellan 10.00-20.00. Hyra: 300:-/dag
– Fre-Lör 10.00-22.00. Hyra 500:-/dag
Vid hyra av lokalen ber vi er att maila info@tempelekot.se

Information December

Re-lining av källarstammen pågår
Arbetet fortsätter i port 113 – 117 samt 97 – 99. Om du har frågor gällande detta, maila till oss.

Container för matavfall
Finns på innergården, använd denna för matrester. Släng absolut inga matrester i soprummet. Tänkt på att använda avsedd kompostpåse till detta (finns att hämta i soprummet). Förbjudet att slänga plast i matavfallscontainer.

Vik ihop kartonger som du slänger i soprummet – tack!
Tänk på att vi är många som ska slänga i återvinningen, så tryck ihop förpackningar så att de tar så lite plats som möjligt.

Rökning på balkongen undanbedes
Vänligen använd anvisade platser för detta på innergården, tack!

När du sätter upp julbelysning
Tänk på att göra detta på ett sätt med hänsyn till dina grannar. Blinkande, starka lampor på balkongen eller dylikt undanbedes.

Instruktioner för att använda porttelefonen
Instruktioner för att använda porttelefonen finns under Information / Instruktioner Porttelefon

Information Oktober

Relining av källarstammen pågår
Om du har frågor gällande detta, maila till oss.

Inga klätterväxter
Vänligen undvik att odla klätterväxter som klättrar efter väggen då det riskerar
skada eller förstöra väggarna med rötterna. Det kan bli dyrt att åtgärda.

Håll källargången och trapphus fria från föremål
Av utrymningsskäl är det viktigt att dessa utrymmen hålls fria från cyklar,
barnvagnar och annat skrymmande. Föremål som lämnats i dessa utrymmen
kommer att avlägsnas och slängas.

Förbjudet att grilla och röka på balkongen
Det är strängt förbjudet att röka och grilla på din balkong p.g.a. brandrisk och
att det stör grannarna. Vänligen använd anvisade platser för detta på
innergården, tack!

Ingen julgran på innergården i år
Styrelsen har beslutat att pga rådande läge kring el-krisen inte sätta upp
julgranar i år på innergården för att spara på el och onödiga kostnader.

Andrahandsuthyrning av din lägenhet
Hör av dig till oss om du har planer på att hyra ut din lägenhet i andrahand –
alla andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen annars riskerar du
att bli av med din bostadsrätt. Om du är osäker vad som gäller – hör av dig till
oss så hjälper vi dig!

mvh
Styrelsen

Information Maj

Välkommen på föreningens stämma 2022 torsdag den 19 maj kl 19.00
På stämman har du möjlighet att höra vad som hänt under senaste året, planer framåt och ge dina synpunkter. Vi ställer upp ett tält på innergården. Väl mött!

Förhöjd månadsavgift för alla boenden
Månadsavgiften kommer att höjas, mer information koller att delges vid årsstämman den 19:e.

Problem med matavfallscontainer
Vi har stora problem med att det återkommande slängs avfall som inte är matavfall i våra containers. Vänligen var mycket noggrann med att det du slänger är ENDAST matavfall. Detta återkommande problem orsakar extra kostnader och avgifter för föreningen och alla boenden.

Parkering på innergården förbjuden
Påminnelse om att det är förbjudet att parkera på innergården.

Rastning av hundar
Undanbedes på innergården och speciellt vid lekplatsen!

Grillning
Använd gärna föreningens grillplats på innergården, den är till för alla boenden. Lämna det som du önskar finna det – städat och snyggt. Grillning på balkongen är strikt förbjuden pga brandrisk och att det stör dina grannar.

Rökning på balkongen undanbedes
Använd våra rökzoner på gården, där finns askkoppar.

Bokning av föreningslokalen nu möjlig
Efter stämman den 19:e maj är det möjligt att boka föreningslokalen via hemsidan.

Re-lining av källarstammen
Påbörjas troligtvis under sommaren. Mer information kommer.

mvh
Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.
För dagordning se bilaga 1.
Datum/tid: 2022-05-19, kl 19:00
Plats: Tält på Innergård, Astrakangatan 111

Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare
tackar av den tidigare styrelsen och ger stöd till den nya som efterträder.
Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem.
Blankett för fullmakt, årsredovisning samt dagordning hittar du nedan.
Årsredovisning och dagordning finns även upphängt i samtliga trapphus.

Mvh Styrelsen

Fullmakt
Uttalande styrelsen
Dagordning
Årsredovisning
Revisionsberättelse