Renovering

Som bostadsrättshavare har du skyldighet att egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, men du får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Ex: Om ett badrum är fuktskadat på grund av att en golvbrunn inte fungerar som den ska, är det föreningen som ska stå för att riva ut inredningen, torka upp fukten och återställa allt fram till tätskiktet (fuktspärren). Sedan är det du som är bostadsrättshavare som står för ytskiktet, tätskiktet och inredningen i badrummet.
Det enda tillfälle när föreningen ska gå in och betala underhåll och reparationer som egentligen är bostadsrättshavarens ansvar är om föreningen varit vårdslös och orsakat skador i lägenheten.

Som bostadsrättshavare har du alltså stora möjligheter att påverka ditt eget boende, men också en del skyldigheter. Mer information om dina skyldigheter och rättigheter kan du hitta i föreningens stadgar.


Anlita hantverkare

Det finns många bra och seriösa hantverkare, men tyvärr finns det även en del mindre seriösa. Som privatperson finns det några enkla saker man kan göra för att minska risken att man råkar ut för något. Nederst på sidan hittar du även en mall på en avtalsuppgörelse för hantverkartjänster. Läs vidare →