Kallelse till ordinarie föreningsstämma

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.
För dagordning se bilaga 1.
Datum/tid: 2022-05-19, kl 19:00
Plats: Tält på Innergård, Astrakangatan 111

Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare
tackar av den tidigare styrelsen och ger stöd till den nya som efterträder.
Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem.
Blankett för fullmakt, årsredovisning samt dagordning hittar du nedan.
Årsredovisning och dagordning finns även upphängt i samtliga trapphus.

Mvh Styrelsen

Fullmakt
Uttalande styrelsen
Dagordning
Årsredovisning
Revisionsberättelse