städdag

Föreningen kommer att ha sin årliga vårstäddag lördag 11 maj med start kl 10.00. Självklart uppskattar vi om så många som möjligt av våra medlemmar kan och vill delta. De som enbart kan delta under en viss stund är givetvis mer än välkomna den stunden.

grovsopor

Vi vill återigen poängtera hur viktigt det är att de regler som finns för hanteringen av avfall i vårt grovsoprum följs.  Reglerna finns på annan plats på hemsidan och även i trapphusen. Föreningen betalar för att man ska komma och ta hand om avfallet. Summan kan vara så hög som ca 150 000.00 per år. Läggs en massa felaktiga ”sopor” där kommer man att debitera oss extra. Pengar som skulle kunna användas till annat. I de fall grovsoprummet inte ska användas hänvisar vi till SFI:s insamlingsställen och Lövsta återvinningsstation/soptipp.  Den är öppen både kvällar och helger. Självklart är det viktigt att sådant som läggs i vårt grovsoprum tillhör boende i Tempelekot. Låskoden får inte spridas till andra. Lika viktigt är det att ingenting ställs utanför dörrarna till soprummet.

Grovsopor och förpackningar

Det slängs förpackningar bland grovsoporna, de ska istället till Fti:s
(förpacknings- och tidningsinsamlingen) insamlingsställen. Sådana finns många men ett exempel är utanför COOP Forum i Vinsta. Förpackningar kan också slängas på återvinningsstationen i Lövsta.  Enligt Miljöbalkens hänsynsregler är vi som konsumenter skyldiga att sortera ut förpackningar och lämna in dem till återvinningsstationerna. Se mer information under fliken gemenskap. Man kan också hitta information i trapphusen.

Parkering

De regler som finns gällande områdets parkereingar ser ut enligt nedan:
* All parkering är förbjuden på Tempelekots område förutom på den egna förhyrda p-platsen, där parkeringtillstånd ska användas och placeras väl synligt i bilens vindruta.
* Parkeringstillstånden är utfärdade på p-plats-nummer. Dessa ska alltid placeras väl synligt i bilens vindruta.
* Parkering utanför garage är ej tillåten. Se gällande förbudsskylt.
* All parkering på gården är endast tillåten i högst 10 minuter. Detta för att underlätta vid i- och urlastning ur fordon.
* Vid behov kan särskilt parkeringstillstånd sökas. Vänd dig till någon i
styrelsen eller e-posta info@tempelekot.se.

Följs inte dessa enkla regler vid parkering på vårt område, riskerar bilens innehavare att bötfällas av Länsparkerings bevakning AB.

Alltså: parkering på Tempelekots område är endast tillåten på förhyrda parkeringar (med väl synligt gällande p-tillstånd) och inuti hyrt garage.
All övrig parkering hänvisas till kommunens mark vid intilliggande gator och den 7-dygns-parkering som finns.