Grovsopor och förpackningar

Det slängs förpackningar bland grovsoporna, de ska istället till Fti:s
(förpacknings- och tidningsinsamlingen) insamlingsställen. Sådana finns många men ett exempel är utanför COOP Forum i Vinsta. Förpackningar kan också slängas på återvinningsstationen i Lövsta.  Enligt Miljöbalkens hänsynsregler är vi som konsumenter skyldiga att sortera ut förpackningar och lämna in dem till återvinningsstationerna. Se mer information under fliken gemenskap. Man kan också hitta information i trapphusen.