grovsopor

Vi vill återigen poängtera hur viktigt det är att de regler som finns för hanteringen av avfall i vårt grovsoprum följs.  Reglerna finns på annan plats på hemsidan och även i trapphusen. Föreningen betalar för att man ska komma och ta hand om avfallet. Summan kan vara så hög som ca 150 000.00 per år. Läggs en massa felaktiga ”sopor” där kommer man att debitera oss extra. Pengar som skulle kunna användas till annat. I de fall grovsoprummet inte ska användas hänvisar vi till SFI:s insamlingsställen och Lövsta återvinningsstation/soptipp.  Den är öppen både kvällar och helger. Självklart är det viktigt att sådant som läggs i vårt grovsoprum tillhör boende i Tempelekot. Låskoden får inte spridas till andra. Lika viktigt är det att ingenting ställs utanför dörrarna till soprummet.

Grovsopor och förpackningar

Det slängs förpackningar bland grovsoporna, de ska istället till Fti:s
(förpacknings- och tidningsinsamlingen) insamlingsställen. Sådana finns många men ett exempel är utanför COOP Forum i Vinsta. Förpackningar kan också slängas på återvinningsstationen i Lövsta.  Enligt Miljöbalkens hänsynsregler är vi som konsumenter skyldiga att sortera ut förpackningar och lämna in dem till återvinningsstationerna. Se mer information under fliken gemenskap. Man kan också hitta information i trapphusen.