Info om Lantmäteriets nya lägenhetsnummer

Lantmäteriet har upprättat ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.

Registret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Innehållet i lägenhetsregistret är inte allmänt tillgängligt på Internet. För att få ut uppgifter från registret kan du vända dig till Lantmäteriet. Allmänheten kan ta del av uppgifterna i lägenhetsregistret enligt offentlighetsprincipen. Möjligheterna att få direktåtkomst till registret, eller att få ut uppgifter är särskilt reglerade i lag och förordning om lägenhetsregister. Fortsätt läsa ”Info om Lantmäteriets nya lägenhetsnummer”