Info om Lantmäteriets nya lägenhetsnummer

Lantmäteriet har upprättat ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.

Registret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Innehållet i lägenhetsregistret är inte allmänt tillgängligt på Internet. För att få ut uppgifter från registret kan du vända dig till Lantmäteriet. Allmänheten kan ta del av uppgifterna i lägenhetsregistret enligt offentlighetsprincipen. Möjligheterna att få direktåtkomst till registret, eller att få ut uppgifter är särskilt reglerade i lag och förordning om lägenhetsregister.

För dig som boende HSB Brf Tempelekot betyder det att din lägenhet fått ytterligare ett lägenhetsnummer utöver det som vi har i våra system. Det nya lägenhetsnumret som myndigheter nu kan komma att efterfråga i olika sammanhang består av fyra siffror. Du hittar numret på din hyres- och avgiftsavi, direkt under rubriken ”specifikation”.

I era kontakter med oss ska du fortfarande använda ditt gamla lägenhetsnummer.

Skatteverket ändrar nu folkbokföringen så att du blir folkbokförd på den lägenhet där du bor, istället för, som tidigare, enbart på fastigheten. Vid flyttning ska du på din anmälan om flyttning ange det nya lägenhetsnumret och få det infört i folkbokföringen.

Bakgrund till registrering av lägenhetsnummer:
• 1995 togs ett riksdagsbeslut att i fortsättningen ska folk- och bostadsräkningarna bygga på uppgifter från ett lägenhetsregister.
• Lantmäteriet ansvarar för registret enligt lagen.
• Kommunen ansvarar för att registret uppdateras och står för ändringar och kompletteringar.
• Vid försäljning, inflyttning och förändrade familjeförhållande ska fastighetsägaren lämna uppgifter till kommunen om förändringar.

Mer information hittar du på Lantmäteriets hemsida: www.lantmateriet.se
Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se