Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer:  Det lägenhetsnummer som står på din dörr är det nummer som föreningen använder. Det nummer som står framför ditt namn i trapphusets entré är det nummer som myndigheterna använder sig av. Vid adressändring ska numret som står i trapphuset användas.