Information inför våren

Under våren och sommaren kommer det att hända en hel del saker i området, både för att rusta upp fastigheterna och för att öka säkerheten för alla medlemmar i föreningen. Mer information om hur du som medlem kommer att påverkas av de olika projekten kommer att gå ut när det närmar sig starten av projekten. Det som kommer att göras är:

  • Byte av tak på samtliga fastigheter. Planen är att detta kommer att börja i mars.
  • Passersystem kommer att installeras i samtliga fastigheter. Arbetet med detta kommer att börja i februari.
  • Galler kommer att installeras utanpå de fönster och dörrar med glas som leder ner till källare för att minska inbrottsrisken.

Under vecka 6-8 kommer åtgärder och uppföljande kontroll för OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) att genomföras av Raukas.
Styrelsen har mottagit klagomål att en del medlemmar inte har följer de ordnings- och bokningsregler som gäller för tvättstugan. Styrelsen skulle vilja uppmana samtliga medlemmar att vänligen respektera de regler som finns för tvättstugan.