Kallelse ordinarie föreningsstämma 2020

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. För dagordning se bilaga 1.
Datum/tid: 2019-05-14, kl 19:00
Plats: Samlingslokalen, Astrakangatan 111

Om vädret tillåter kommer årsstämman att genomföras utomhus på grund av nuvarande situation med Covid-19. Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare tackar av den tidigare styrelsen och ger stöd till den nya som efterträder. Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem. Blankett för fullmakt finner du nedan, eller under ”Föreningen” och sedan ”Stämma”.

Förvaltningsberättelse
Bilaga 1: Dagordning 2020
Fullmakt