Information Maj

Välkommen på föreningens stämma 2022 torsdag den 19 maj kl 19.00
På stämman har du möjlighet att höra vad som hänt under senaste året, planer framåt och ge dina synpunkter. Vi ställer upp ett tält på innergården. Väl mött!

Förhöjd månadsavgift för alla boenden
Månadsavgiften kommer att höjas, mer information koller att delges vid årsstämman den 19:e.

Problem med matavfallscontainer
Vi har stora problem med att det återkommande slängs avfall som inte är matavfall i våra containers. Vänligen var mycket noggrann med att det du slänger är ENDAST matavfall. Detta återkommande problem orsakar extra kostnader och avgifter för föreningen och alla boenden.

Parkering på innergården förbjuden
Påminnelse om att det är förbjudet att parkera på innergården.

Rastning av hundar
Undanbedes på innergården och speciellt vid lekplatsen!

Grillning
Använd gärna föreningens grillplats på innergården, den är till för alla boenden. Lämna det som du önskar finna det – städat och snyggt. Grillning på balkongen är strikt förbjuden pga brandrisk och att det stör dina grannar.

Rökning på balkongen undanbedes
Använd våra rökzoner på gården, där finns askkoppar.

Bokning av föreningslokalen nu möjlig
Efter stämman den 19:e maj är det möjligt att boka föreningslokalen via hemsidan.

Re-lining av källarstammen
Påbörjas troligtvis under sommaren. Mer information kommer.

mvh
Styrelsen