Hyreshöjning

Från 1 maj höjs hyrorna för hyresgästerna i brf Tempelekot.

Efter förhandling med Hyresgästföreningen Region Stockholm har överenskommelse träffats om hyreshöjning med 1,99% från 2010-05-01.