Gallring av kvarlämnade cyklar

På höstens gårdsstädning kommer vi rensa upp bland alla övergivna cyklar på gården.

Det finns ett överskott av gamla och oanvända cyklar på gården. Styrelsen anmodar därför till att antingen ställa undan eller märka din cykel innan höststädningen 10 oktober.

Omärkta cyklar kommer tas i förvar i 3 månader, därefter kasseras de som ingen gjort anspråk på.

Kontakta styrelsesuppleant Åke Hermansson så hjälper han dig att markera din cykel med ett rött band, honom når du på mail.
Band kan även hämtas lördagen 9 oktober 11.00-13.00 och söndagen 10 oktober 11.00 – 15.00 i lokalen