Ordningsregler för tvättstugan

Ordningsregler för tvättstugan finns uppdaterade. De finns uppsatta vid tvättstugan, i senaste numret av boendebladet och på denna hemsida (se Trivselregler-tvättstuga). Vänligen följ dessa regler!