Sopor

Läs Lathunden. Den finns uppsatt i trapphusen, i grovsoprummet och på denna hemsida (se Hur hanterar jag avfall?). Där finns tydlig information vilka sopor som ska vart. Vänligen ta större grovsopor till Återvinningsstationen Lövsta: Lövstavägen 492, 165 72 Hässelby. Gratis för privatpersoner. Öppettider: vardagar 10-20, fredag-söndag 9-17.