Meddelande om vattenavstängning 2010-07-01

På grund av vattenläckage kommer både varm- och kallvattnet att stängas av den första juli mellan klockan 10-12. Håll gärna kranarna stängda under den tiden så vi undviker att få in så mycket luft i systemet.