Uppfräschning

Under veckan har både lagning av putsen och skadade garageportar inletts.

Lagningen av fasadputsen inleddes under veckan av Interpoc, med start vid portarna 107-111. Samtidigt byts portpanelen på tre av de fyra garag som vetter åt infarten mellan portarna 89 och 101.