Extra föreningsstämma angående stambytet

Foto: Sebastian Waller

2 november, 18.00-19.45, är det dags för extra föreningsstämma för att ta arbetet med stambytet till nästa etapp.

Tre frågor rörande stambytet och arbetet runt om ligger på dagordningen för den extra stämma föreningen håller 2 november, 18.00-19.45, i Prisma.

Om du inte kan närvara på en stämma så har du möjlighet att skicka ett ombud med fullmakt. Endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara ombud. Fullmakt kan du hitta här.

Registrering kommer ske vid ingången av lokalen, ta med dig bostadsrättsbeviset eller överlåtelseavtalet.