Information från styrelsen

Upprustning av innergård och gemensam trädgård pågår
Skicka en intresseanmälan till oss på info@tempelekot.se om du skulle vilja använda en av föreningens pallkragar till odling (utan extra kostnad) eller vara med och hjälpa till!

Covid-19
Tänk på att din granne kan vara i riskgrupp och respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer att hålla avstånd till varandra.
Den extrainsatta rengöringen av tvättstugan förlängs t.o.m. årsskiftet.

Andrahandsuthyrning
Påminnelse om att all andrahandsuthyrning alltid måste anmälas till föreningen. Om detta inte har gjorts kan rätten till bostaden gå förlorad.

Trivsel
Klagomål om spring i källarutrymmen har inkommit. Vänligen informera era barn om att källaren inte är en lekplats.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en fin höst!

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2020

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. För dagordning se bilaga 1.
Datum/tid: 2019-05-14, kl 19:00
Plats: Samlingslokalen, Astrakangatan 111

Om vädret tillåter kommer årsstämman att genomföras utomhus på grund av nuvarande situation med Covid-19. Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare tackar av den tidigare styrelsen och ger stöd till den nya som efterträder. Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem. Blankett för fullmakt finner du nedan, eller under ”Föreningen” och sedan ”Stämma”.

Förvaltningsberättelse
Bilaga 1: Dagordning 2020
Fullmakt

Information inför våren

Nyligen så genomfördes stamspolning i fastigheterna, men det är fortfarande några lägenheter där det inte utförts. Det kommer att ske ytterligare en stamspolning i de lägenheter som det inte utförts i, så vi ber er att ge tillgång till de som utför detta. Det är väldigt viktigt att det blir gjort.
Vi vill påminna alla boende om att inte spola ner saker i toaletten, endast toalettpapper bör spolas ner.
Det soprum som vi har i föreningen är inte till för återvinning av stora grejer, som exempelvis möbler. Vi kommer framöver att ta bort både grovsopor och elavfall från soprummet, för att ge plats åt återvinning av vanliga hushållssopor.

God jul och gott nytt år!

Nu börjar det närma sig juletider vilket för många innebär att fler ljus är tända hemma i lägenheterna. Vi skulle vilja påminna alla medlemmar om att försöka komma ihåg att släcka ljusen när ni lämnar rummet eller går hemifrån, så det inte börjar brinna. Se även till att kontrollera era brandvarnare så att de fungerar ifall olyckan skulle vara framme.

Vi skulle även vilja uppmana alla medlemmar att tänka på era grannar när ni sätter upp juldekorationer. Fundera en extra gång på ifall de dekorationer som ni sätter upp kan störa övriga grannar på något vis. Vi hänvisar till våra trivselregler där följande står skrivet:

”För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas /…/ Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.”

Vi har fått in en del frågor hur man låser upp porten med hjälp av telefonen. Bruksanvisning finns på här.