En modern lekpark

Parallellt med att stambytet fortskrider så är återigen nya förändringar i gårdsmiljön på gång. Bland annat ersätts de två lekparker vi har idag med en ny, anpassad efter gällande regler och standard.

Förutom det fortgående stambytet så kommer gårdens båda lekplatser att rivas och ersättas med en enda stor lekpark. Den nya parken beräknas vara färdig i vecka 27 och kommer täcka medparten av det L-formade gräsområdet utanför 101-111. Fortsätt läsa ”En modern lekpark”