Föreningen har nu anslutits till Svenska Störningsjouren

Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar du Svenska Störningsjourens larmcentral på telefon 08-568 214 00.
Där får du hjälp av professionella störningsombudsmän/väktare som skyndsamt kommer på plats.

Störningsjouren är öppen:
Söndag-Torsdag mellan kl. 20.00 – 03.00
Fredag-Lördag mellan kl. 20.00 – 04.00

Alla uppgifter du lämnar är givetvis sekretesskyddade och lämnas inte ut. Läs mer här.