tvättstuga

Skötsel av tvättstugan fungerar bristfälligt. Snälla ni – följ de regler som finns uppsatta. Framförallt – följ de tider som gäller. När boende kommer dit och inte kommer åt sina bokade tvättider skapas missnöje och osämja på vår gård.